Esittely

Pirkanmaan turvallisuusklusteri on v. 2011 perustettu verkosto

Turvallisuusklusterin rakentaa turvallisuutta paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Klusteri edistää oppilaitosten, tutkimusyhteisön, elinkeinoelämän, julkisorganisaatioiden ja järjestöjen välistä yhteistyötä. Tavoitteena on lisäksi turvallisuutta lisäävien ratkaisujen ja toimijoiden liiketoiminnan edistäminen.

Klusterissa oppilaitokset, tutkimuslaitokset, viranomaiset, yritykset ja kolmas sektori toimivat aktiivisina partnereina tutkimuksen ja kehittämisen, koulutuksen, yritystoiminnan sekä humanitaarisen työn tukemiseksi.

Poliisiammattikorkeakoulu koordinoi turvallisuusklusteria vuosina 2011–2014 ja Tampereen ammattikorkeakoulu vuosina 2014–2017. Tällä hetkellä koordinointivastuu on Tampereen yliopistolla.

Pirkanmaalla on erityinen rooli turvallisuusalalla kansallisesti ja kansainvälisesti. Alueella on poikkeuksellisen paljon turvallisuusalan toimijoita ja asiantuntijoita. Klusteriin ovat tervetulleita myös Pirkanmaan ulkopuolella toimivat organisaatiot ja yksityishenkilöt.

Pirkanmaan turvallisuusklusteri on palkittu Finnish Security Awards -turvallisuuspalkinnolla turvallisuusalan yhteistyön edistämisestä. Klusterin keskeinen tehtävä on yhteistyön avulla vastata paikallisiin, kansallisiin ja globaaleihin turvallisuushaasteisiin.

Turvallisuusklusterin tehtävät

Turvallisuusklusterilla on useita tehtäviä ja eri tyyppiset jäsenet odottavat klusterilta osittain eri asioita. Tämä on yksi klusterin vahvuuksista. Kaikkia mukana olevia toimijoita yhdistää pyrkimys edistää kestävää kehitystä ja ihmiskunnan turvallisuutta. Seuraavaan on koottu keskeisiä klusterin toiminnan ulottuvuuksia.

a) Oppimisverkosto

  • Toimijat odottavat saavansa tietoa turvallisuusasioista yli sektorirajojen. Esimerkiksi yritykset haluavat kehittää ratkaisuja, jotka palvelevat viranomaisia näiden työn todellisissa haasteissa ja ongelmakohdissa. Kolmannen sektorin toimijat haluavat tietää yritysten tuotteista ja palveluista, jotka voisiva tukea näiden toimintaa esim. pelastus- ja kriisinhallintatehtävissä.
  • Tärkeää on myös yhteinen pohdinta ja uusien ideoiden synnyttäminen yhteisissä tapaamissa.

b) Yhteisiä tutkimus- ja kehittämisprojekteja

  • Klusterin odotetaan edesauttavan tutkimuslaitosten ja yritysten yhteistoimintaa projektirahoituksen hankkimisessa projektien toteuttamisessa. Tällä tavoin synnytetään uusia liiketoimintamahdollisuuksia
  • Hankkeiden avulla tuotetaan tietoa poliittisen, hallinnollisen ja operatiivisen päätöksenteon tueksi.

c) Uskottava tutkimuksen ja kokeilujen toimintaympäristö

  • Pirkanmaalla on kansainvälisesti merkittävä turvallisuuden tutkimuksen ja koulutuksen keskittymä. Tätä halutaan edelleen vahvistaa.
  • Klusteri edesauttaa kokeilutoimintaa mukana olevien eri sektoreiden kesken.

d) Opinnäyteyhteistyötä ja kehittämällä oppimista

  • Opiskelijoiden intresseissä on tehdä mielekkäitä opinnäytetöitä, esim. AMK-tutkielmia, graduja, diplomitöitä ja väitöskirjoja. Klusteri auttaa tiedon tarvitsijoita ja opiskelijoita sekä näiden ohjaajia löytämään toisensa.

e) Pirkanmaa turvallisuusbrändin kirkastaminen ja viestiminen

  • Klusteri turvallisuusekosysteeminä parantaa yritysten toimintamahdollisuuksia ja siten alueen vetovoimaa.
  • Eri sektoreiden yhteistyö tekee Pirkanmaasta turvallisemman paikan asua ja elää.