Turvallisuusklusterin ohjausryhmän työpaja

Klusterin ohjauryhmä kokoontui keskiviikkona 22.5. suunnittelemaan missiota ja tulevaa toimintaa. Tilaisuuteen on kutsuttu edustaja kaikista klusterissa mukana olevista jäsenorganisaatioista.

Keskusteluissa korostettiin nelikantayhteistyön merkitystä. Mukan on koulutus- ja tutkimustoimijoita, yrityksiä, viranomaisia ja kolmannen sektorin toimijoita. Uuden tiedon ja innovaatioiden tuottamiseksi ja käyttöön ottamiseksi todettiin tarvittavan näiden keskinäistä yhteistyötä ja tietojen vaihtoa.

Konkreettisia toimenpiteitä suunniteltaessa korostuivat yhteiset tilaisuudet ja ulkoinen viestintä. Klusterin jäsenet olivat yksimielisiä siitä, että klusteria voi ja kannattaa laajentaa ja potentiaalisia uusia jäseniä löytyy erityisesti alueen yrityksistä.