EnSure: uusi digitaalisiin ratkaisuihin painottuva verkosto

Pirkanmaan turvallisuusklusteri on viime kesästä lähtien ollut aktiivisesti luomassa uutta eurooppalaisten turvallisuusalan klustereiden verkostoa. EU Safety an Security Collaboration network, lyhyemmin EnSure Collaborative yhdistää akateemisen yhteisön, yritysten ja julkisen sektorin korkea tason turvallisuusosaamista. Erityisesti EnSure haluaa vahvistaa euroopplaista asiantuntemusta ja teknologista kehitystä EU komission digitaalisen agendan puitteissa.

Verkosto on merkittävä resurssi esimerkiksi ilmailu- ja avaruusjärjestelmissä, tieto- ja kyberturvallisuudessa, kriisinkestävyyden edistämisessä, poliisitoiminnassa, rajaturvallisuudessa, kriittisen infrastruktuurin turvallisuudessa sekä puolustusteknologian hyödyntämisessä siviiliturvallisuudessa.

Yhteenliittymän perustajajäsenet tulevat viidestä eri maasta. EnSure Collaborative on avoin yhteisö, johon odotetaan liittyvän lisää turvallisuudelle omistautuneita eurooppalaisia klustereita. Pirkanmaan klusterin lisäksi perustajajäseniä ovat:

Verkoston perustietoa löytyy osoitteesta https://ensure-proposal.netlify.app/ .