Turvallisuustutkimuksen symposiumin tallenteet ovat saatavilla

Tallenteet löytyvät symposiumin sivuilta kahden kuukauden ajan.