Avoimen väylä ja siirtohaku: Medianomi (AMK), päivätoteutus, PORTFOLIO-OHJEET

Avoin AMKin väylä: alan opintoja suoritettu vähintään 55 op
Siirtohaku: alan opintoja suoritettu 1 tai 2 opintovuoden laajuuden verran saman osaamisalan tutkintotavoitteisessa koulutuksessa 55 op/110 op

Perustiedot

  • Koko nimi, syntymäaika, kotikunta ja yhteystiedot.
  • Listaa aiemmat opintosi, työkokemuksesi sekä suorittamasi alan kannalta merkitykselliset lyhytkurssit (CV tai luettelo, enintään yksi A4-liuska).
  • Perustelut, miksi sovellut media-alalle ja haet TAMKin elokuvan ja television
  • Kerro, kumpaan suuntautumispolkuun haet: 1) Luova sisällöntuotanto (sisältää tuottamisen ja käsikirjoittamisen ammattiopintoja) vai 2) Audiovisuaalinen suunnittelu ja ilmaisu (sisältää kuvauksen ja kuvavalaisun, leikkauksen ja äänisuunnittelun ammattiopintoja). Perustele suuntautumispolkuvalintasi.
  • Harrastukset, järjestötoiminta ja muut mielenkiinnon

Projektin esittely

Esittele yksi valitsemaasi suuntautumispolkuun liittyvä työ- tai projektinäytteesi tekstin ja tarvittaessa kuvien avulla.

Kerro projektistasi ainakin seuravaa:

  1. lähtökohdat ja tavoitteet
  2. työroolit ja oma työtehtäväsi projektissa
  3. projektin päävaiheet, aikataulu ja kokonaiskesto
  4. arviointi projektin onnistumisesta
  5. mitä opit projektin

Kokonaismitta portfoliolle: enintään 4 liuskaa (A4, 12 pt fontti, riviväli 1,5). Kokoa portfolion osat yhteen tekstitiedostoon, formaattina doc(x), rtf, odt tai pdf. Nimeä tiedosto tyylillä Sukunimi_Portfolio.

Liitä tiedosto opintopolku.fi palveluun

Arviointi

Motivaatio, ideointikyky, edellytykset korkeakouluopiskeluun, huolellisuus, kirjallinen ja visuaalinen ilmaisu, argumentointi, tietotekniset perustaidot.