Hyvinvointiteknologia (ylempi AMK) - Valintatehtävän ohjeet, Syksy 2020

Tervetuloa hakemaan Tampereen ammattikorkeakouluun!

Korkeakoulujen yhteishaku alkaa 2.9.2020 kello 8.00 ja päättyy 16.9.2020 kello 15.00. Kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun voit lisätä hakemuksellesi liitteitä vielä hakemuksen lähetettyäsi. Valintatehtävän tulee olla liitettynä hakemuksellesi Opintopolussa 23.9.2020 kello 15.00 mennessä. Tämän jälkeen valintatehtävän liittäminen ei ole mahdollista. Vain määräaikaan mennessä palautetut valintatehtävät huomioidaan valinnassa. Tee palautus hyvissä ajoin, jotta vältyt viime hetken teknisiltä haasteilta.

Opiskelijavalinta tehdään valintatehtävästä kertyvien pisteiden perusteella. Valintatehtävän yhtenä osana on koulutuksen alaan liittyvä kehittämistehtävän (=alustava suunnitelma opinnäytetyöstä) kuvaus, jonka tulee osoittaa valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön ja aihealueen kansallista ja kansainvälistä tuntemusta. Se voidaan tehdä omalle työnantajalle, muulle toimeksiantajalle, omalle yritykselle tai muusta työelämän tutkimisen ja kehittämisen tarpeesta lähtien.

Opiskelijavalinnan pisteytys:

– kehittämistehtävän kuvaus, max. 60 pistettä
– ylempään AMK-tutkintoon liittyvät omat tavoitteet ammatillisessa kehittymisessä, max. 30 pistettä
– opiskeluajan ajankäytön suunnittelu, max. 10 pistettä

Voidakseen tulla valituksi, hakijan on saatava valintatehtävästä vähintään 20 pistettä. Valintaan vaikuttava valintatehtävä on henkilökohtainen ja se tulee laatia itsenäisesti.

Tämän valintatehtävän sisältämän kehittämistehtävän tekemiseen ei anneta lisäohjeita. Hakijan tulee perehtyä annettuihin ohjeisiin itsenäisesti. Lisätietoa hakukohteesta löydät Tampereen korkeakouluyhteisön verkkosivuilta ja Opintopolku.fi –palvelusta.

VAIHE 1: TEE VALINTATEHTÄVÄ

Kokoa kohtien 1.1 – 1.3 vastaukset yhdelle dokumentille.

Kirjoita ylätunnisteeseen koko nimesi ja kehittämistehtävän toimeksiantaja yhteystietoineen. Jos tehtävällä ei ole toimeksiantajaa, merkitse ”Ei toimeksiantajaa”.

Tallenna valmis tiedosto pdf-muodossa. Nimeä tiedosto tyylillä Sukunimi_Etunimi_Hyvinvointiteknologia.pdf.

1.1 Kehittämistehtävän kuvaus (60 pistettä)

Kehittämistehtävän (= alustava suunnitelma opinnäytetyöstä) kuvauksen tulee osoittaa valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön ja aihealueen kansallista ja kansainvälistä tuntemusta. Kehittämistehtävä voidaan tehdä omalle työnantajalle, muulle toimeksiantajalle, omalle yritykselle tai muusta työelämän tutkimisen ja kehittämisen tarpeesta lähtien.

Kuvauksessa vaadittavat kohdat:

– Kehittämistehtävän nimi.
– Tausta: aihealueen tausta ja perustelut, miksi kehittämistehtävä tehdään (ja mahdollinen toimeksiantaja).
– Tavoite: mitä kehittämistehtävänä tehdään ja mikä sen tavoite on.
– Toteuttaminen: miten kehittämistehtävä on ajateltu tehtävän (toteutussuunnitelma): vaiheet, aineistonkeruu ja tutkimus-/kehittämismenetelmät, aikataulu, resurssit.

Enimmäismerkkimäärä välimerkkeineen 3000 – 6000 merkkiä.

Arviointikriteerit

– Aiheen ajankohtaisuus ja merkittävyys perusteltu ammattialan ja työelämän kehittämisen näkökulmasta.
– Sopivuus koulutuksen sisältöön ja tavoitteisiin.
– Kehittämisnäkökulma ja menetelmäosaaminen, innovatiivisuus, vaativuus.
– Opiskelijan oma asiantuntijarooli kehittämistehtävässä.
– Suunnitelmallisuus, perusteellisuus, päättelyn selkeys.
– Tekstin selkeys ja kieliasu, loogisuus, jäsentyneisyys, ymmärrettävyys.

1.2 Ylempään AMK-tutkintoon liittyvät omat tavoitteet ammatillisessa kehittymisessä (30 pistettä)

Mainitse tässä tärkeimmät syyt, miksi haluat suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Tampereen ammattikorkeakoulussa? Mitkä ovat ylempään ammattikorkeakoulututkintoon liittyvät tavoitteesi ammatillisessa kehittymisessä? Mainitse vähintään kolme (3) tavoitetta ja perustele valintasi. Kerro myös työkokemuksesi pituus hakemaltasi alalta.

Enimmäismerkkimäärä välimerkkeineen 2000 merkkiä.

1.3 Opiskeluajan ajankäytön suunnittelu (10 pistettä)

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on 60 tai 90 op. Opiskeluajaksi muutettuna tämä vastaa joko noin 1600 tunnin tai 2400 tunnin opiskelua. Opiskelujen etenemisen kannalta oleellista on oman ajankäytön suunnittelu ja sitoutuminen pitkäaikaiseen opiskeluun (esim. mahdollinen opintovapaa tai lyhennetty työviikko). Kuvaile konkreettisesti, miten opinnot muuttaisivat ajankäyttöäsi nykytilanteeseen verrattuna?

Enimmäismerkkimäärä välimerkkeineen 1000 merkkiä.

VAIHE 2: YHTEISHAKU

Yhteishaku alkaa 2.9.2020 kello 8.00 osoitteessa Opintopolku.fi.

  1. Täytä Opintopolussa yhteishaun hakulomake.
  2. Lataa valmis valintatehtäväsi pdf-muodossa hakemuksellesi.
  3. Lähetä hakemus.

Hakulomake sulkeutuu 16.9.2020 klo 15.00.

Kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun, voit lisätä hakemuksellesi liitteitä vielä hakemuksen lähetettyäsi. Valintatehtävä on ladattava lomakkeelle 23.9.2020 kello 15.00 mennessä. Tämän jälkeen liitteiden lisääminen ei ole mahdollista.

Tee palautus hyvissä ajoin, jotta vältyt viime hetken teknisiltä haasteilta. Katso ohjeita tehtävän palauttamiseen Opintopolkuun.

Menestystä hakuun!