Journalistiikka, Viestinnän monitieteinen koulutus (3+2v) - valintakoetehtävät 20.5.2020

Tällä sivulla on Tampereen yliopiston journalistiikan hakukohteen valintakoetehtävät.

Tee tehtävät ja lataa ne ennen määräaikaa Opintopolkuun. Katso yleiset ohjeet valintakoetehtävän palauttamisesta Opintopolkuun (linkki aukeaa uuteen välilehteen) ja noudata lisäksi tällä sivulla kerrottuja tarkennuksia.

TAMPEREEN YLIOPISTO
INFORMAATIOTEKNOLOGIAN JA VIESTINNÄN TIEDEKUNTA
Viestinnän monitieteinen koulutus
Journalistiikan opintosuunta

Valintakokeen B-OSA 20.5.2020 klo 15.05-18.05

Tehtävä 1.  Journalistinen mielipideteksti (maksimi 50 pistettä)

Ota kantaa suomalaisen median tasa-arvotyöhön. Miten esimerkiksi voitaisiin edistää sukupuolten tasa-arvoa?

Sovella tekstissäsi sekä suomen kielen lautakunnan kannanottoa (22.10.2007) Sukupuolineutraalin kielenkäytön edistäminen (ks. liite 1.) että valintakoeartikkelia ”Minusta tuntuu, ettei suomalaisille naisille sovi iskulauseiden sorvaaminen” – Toimittajien tasa-arvokeskustelu 1980- ja 1990-luvulla (Kurvinen, 2019).

Journalistisella mielipidetekstillä tarkoitetaan juttutyyppiä, jossa journalisti esittää perusteltuja mielipiteitä, havaintoja ja analyysia ajankohtaisesta aiheesta. Tekstisi julkaisupaikkana on valtakunnalliselle yleisölle suunnattu verkkolehti.

Valitse kirjoitukseen näkökulma, joka on mahdollisimman kiinnostava lukijan kannalta, ja otsikoi tekstisi. Laadi kirjoituksesi tälle rtf- lomakepohjalle. Kirjoita vastaukseesi myös nimesi ja henkilötunnuksesi.

Tekstin pituus: 170–200 sanaa. Merkitse valmiin vastauksen sanamäärä tekstin loppuun.

Talleta vastaus rtf-muotoon nimellä sukunimi_etunimi_tehtava1.  Lataa valmis vastauksesi oman hakemuksen liitteeksi Opintopolku-järjestelmään ke 20.5.2020 klo 18.05 mennessä.

Arviointi
Pisteytys: 0–50 pistettä.
Vastaustekstistä arvioidaan asiasisältöä, aineistojen soveltamista sekä journalistista ilmaisukykyä, esimerkiksi tekstin rakennetta, tyyliä ja kielellistä selkeyttä.

 

Tehtävä 2. Kuvituksen ideointi ja sen perustelu (maksimi 50 pistettä)

Ideoi kuvitus painetun sanomalehden juttuun ja siihen liittyvään sosiaalisen median julkaisuun. Perustele kuvituksesi.

Julkaisija on media, jonka tavoitteena on kannustaa lukijoitaan eettiseen kuluttamiseen. Jutussa ja siihen liittyvässä sosiaalisen median julkaisussa käsitellään suomalaisten ajatuksia arjen työmatkaliikkumisesta ja sen ympäristövaikutuksista.

Perusta vastauksesi valintakokeen ennakkomateriaalissa olleen artikkelin Kuvajournalismi ja eettisen kuluttamisen haaste (Niemelä-Nyrhinen & Seppänen, 2019) havaintoihin. Hyödynnä artikkelissa peräänkuulutettuja lähestymistapoja.

Ideoi juttua varten yhteensä kolme valokuvaa:

Kuva 1. Pääkuva painettuun sanomalehtiartikkeliin. Kuva on vaakamuotoinen valokuva, jonka koko on 10 x 15 cm.

Kuvat 2. ja 3. Kuvapari sosiaalisen median käyttöön. Kuvapari koostuu kahdesta pystymuotoisesta valokuvasta, joiden molempien koot ovat 10 x 5 cm. Kuvia katsotaan ensisijaisesti älypuhelimella, ja katsoja näkee ne peräjälkeen määrätyssä järjestyksessä.

Piirrä valkoiselle A4-paperiarkille vastauspaperin mallin (liite 2.) mukaisesti kuvakehykset viivoitinta käyttäen ja kirjoita kunkin kuvakehyksen alle sen numero. Sen jälkeen piirrä kuvaideasi lyijykynällä kehyksiin. Kehys on kuvan rajaus ja kuvat julkaistaisiin kehyksen kokoisina. Tarvittaessa voit myös selventää piirroksiasi tekstillä paperille kehysten viereen (maks. 20 sanaa/kuva). Kirjoita paperiin myös nimesi ja henkilötunnuksesi vastauspaperin mallin mukaisesti. Ota lopuksi koko paperista digitaalinen kuva esimerkiksi kamerapuhelimella. Varmista, että kuva on tarkka ja sen yksityiskohdat erottuvat. Siirrä kuva tietokoneellesi ja tallenna se nimellä sukunimi_etunimi_kuva.

Perustele kuvituksesi yhteensä enintään 50 sanalla. Kerro, miten kuvituksesi toteuttaa Niemelä-Nyrhisen ja Seppäsen (2019) artikkelin peräänkuuluttamia lähestymistapoja. Kirjoita perustelusi tälle rtf-vastauslomakkeelle. Lopuksi talleta vastauslomake rtf-muodossa nimellä sukunimi_etunimi_tehtava2.

Lataa valmiit vastauksesi (kuvatiedosto ja rtf-vastauslomake) oman hakemuksen liitteeksi Opintopolku-järjestelmään ke 20.5.2020 klo 18.05 mennessä.

Arviointi
Pisteytys: 0-50 pistettä.
Kriteerit: Vastausta arvioidessa otetaan huomioon kuvituksen yhteensopivuus jutun ja julkaisijan tavoitteiden kanssa, kuvituksen monipuolisuus, omaperäisyys, toteuttamiskelpoisuus ja kuvituksen muodostama kokonaisuus sekä kuvituksen perustelut ja sen suhde ennakkoon jaettuun artikkeliin. Piirustustekniikka ei ole arviointikriteeri. Tee kuitenkin piirrokset mahdollisimman havainnollisesti ja tarkasti.

Mikäli sinulla tulee teknisiä ongelmia valintakokeen aikana, voit soittaa numeroon 0294 520 220. Numero on käytössä vain valintakokeen aikana. Kokeen sisältöön liittyviin kysymyksiin numerossa ei voida vastata.