Metropolian, Oamkin, Savonian ja TAMKin rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskoe 28.5.2020

Tervetuloa osallistumaan rakennusarkkitehtien soveltuvuuskokeeseen. Tältä sivulta löydät ohjeet soveltuvuuskokeen tehtävien tekemiseen. Lue ohjeet huolellisesti ja toimi niiden mukaisesti.

Soveltuvuuskokeessa on kaksi tehtävää, jotka pitää tehdä ja toimittaa sähköpostissa alla ilmoitettuna aikana. Ilmoittaudu sekä aamupäivällä että iltapäivällä ennen tehtävän aloittamista.

Tehtävä 1 klo 9.00 – 12.00

Lähetä sähköpostitse klo 12 mennessä (sähköpostiosoitteet sivun alareunassa).

Tehtävä 2 klo 13.30 – 16.30

Lähetä sähköpostitse klo 16.30 mennessä (sähköpostiosoitteet sivun alareunassa).

Aamupäivän tehtävä palautetaan ennen kello 12.00 ja iltapäivän tehtävä ennen kello 16.30. Vain määräaikaan mennessä palautetut tehtävät hyväksytään.

Soveltuvuuskoetehtävien lähettäminen

  1. Palauttaaksesi soveltuvuuskoetehtävän ota valokuva piirtämästäsi piirustuksesta.
  2. Lähetä kuva jpg-muodossa sähköpostin liitteenä. Kirjoita sähköpostin aiheeksi/otsikoksi (subject): T1, hakemusnumero, Sukunimi, Etunimi tai T2, hakemusnumero, Sukunimi, Etunimi. Harjoittele valokuvan ottamista ennen valintakoepäivää A3-kokoisesta piirustuksesta. Harjoittele myös kuvatiedoston liittämistä sähköpostin liitteeksi. Sähköpostissa liitteenä lähetettävän digitaalisen kuvatiedoston suositeltava koko on enintään 20Mt.
  3. Lähetä kuvatiedosto aamupäivätehtävästä 28.5.2020 klo 12.00 mennessä ja iltapäivätehtävän kuvatiedosto 28.5.2020 klo 16.30 mennessä. Ole tarkkana ajan kulumisen suhteen, sillä myöhästynyt palautus hylätään.
  4. Palauta soveltuvuuskoetehtäväsi myös postitse. Hanki valmiiksi C4 (229 x 324 mm) kokoinen kirjekuori ja tarpeellinen määrä postimerkkejä. Varmista, että voit soveltuvuuskokeen jälkeen välittömästi saman päivän aikana postittaa työsi (Plus-merkki -kirje, ei kirjattuna, kirjeen jättäminen kirjelaatikkoon riittää). Taita työt keskeltä, jotta ne mahtuvat kirjekuoreen. Lähetä työt samassa kirjekuoressa.
  5. Postita soveltuvuuskoetehtäväsi siihen ammattikorkeakouluun, johon haet ensisijaisesti. Osoitteen löydät alta tällä sivulta. Tehtäväpapereita ei palauteta hakijalle. Jos hakijan postin kautta lähettämät soveltuvuuskoetyöt eivät saavu perille viimeistään 5.6.2020, järjestetään hakijalle tarvittaessa lisäpiirustuskoe.

Valokuvausohje

Kuvaa ottaessasi valaise piirustusarkki mahdollisimman runsaalla ja tasaisella hajavalolla. Esimerkiksi ulkona on luonnostaan paljon valoa. Pyri ottamaan valokuva siten, että kohdistat kameran mahdollisimman kohtisuorassa paperia kohti, jolloin kuva ei paljonkaan vääristy. Näet kameran etsimessä paperin reunat suorakaiteen muotoisena ja paperi miltei täyttää kuva-alan.

Kameran salamavalon käyttö saattaa aiheuttaa ikävää kiiltoa kuvaan, joten harkitse käytätkö sitä ollenkaan. Kuvaajan tai kameran varjo ei saisi näkyä kuvassa. Harjoittele ottamalla vastaavia kokeilukuvia etukäteen jostain muusta piirustuksesta selvittääksesi, että valokuvan laatu on hyvä.

Soveltuvuuskokeen aikainen tukipalvelu

Pyrimme mahdollisuuksien mukaan antamaan Zoom-sovelluksen kautta tukipalvelua ennen koetta ja kokeen aikana. Käytä palvelua omalla oikealla nimelläsi.

Mikäli sinulla on ennen tehtävän aloittamista kysyttävää, käytä Zoomin chat-toimintoa. Aloitamme tukipalvelun tuntia ennen kokeen alkua ja lopetamme 10 min. sen jälkeen, kun koe on päättynyt.

Töiden tekeminen itsenäisesti

Tunnistautuessaan hakemusnumerollaan rakennusarkkitehtikoulutuksen etäsoveltuvuuskokeeseen hakija sitoutuu tekemään valintakokeen itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että soveltuvuuskokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Jos soveltuvuuskoetta ei tehdä itsenäisesti, kyse on vilpistä. Jos hakijan menettelyssä ilmenee vilppiä, suoritus hylätään (hallintolaki 434/2003 31 § ja 50 §). Vilpillä saatu opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

Luovuta alkuperäiset piirustukset kahtia taitettuna postin kuljetettavaksi ensisijaisen hakukohteesi palautusosoitteeseen viimeistään pe 29.5.2020 aikana. Palautusosoitteet määräytyvät ensisijaisen hakukohteen mukaisesti:

Metropolia soveltuvuuskoe@metropolia.fi

RA-soveltuvuuskoe
Metropolia Ammattikorkeakoulu
PL 4000
00079 Metropolia

OAMK soveltuvuuskoe@oamk.fi

RA-soveltuvuuskoe
Oulun ammattikorkeakoulu
Rakentamistekniikka
Kotkantie 1
90250 Oulu

Savonia soveltuvuuskoe@savonia.fi

RA-soveltuvuuskoe
Savonia AMK
Opistotien kampus
PL 88, 70101 Kuopio

TAMK soveltuvuuskoe.tamk@tuni.fi

RA-soveltuvuuskoe
TAMK
Kuntokatu 3
33520 Tampere

Kullakin ammattikorkeakoululla on omat hakijapalvelunsa, joiden yhteystiedot löytyvät kunkin AMK:n nettisivujen kautta.

Ammattikorkeakoulut eivät vastaa tietoverkkojen toimivuudesta soveltuvuuskokeen aikana.

Pisteytys ja tulosten julkaisu

Rakennusarkkitehtuurin haussa valintapisteet ja –kriteerit ovat valtakunnallisesti yhteneväiset. Nämä löytyvät mm. Opintopolku.fi sivustolta.

Valtakunnallisen suosituksen mukaan  rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelmaan tehdään seuraavilla valintatavoilla:

  1. Ylioppilastutkinto (198p) + soveltuvuuskoe (120p) = 318p
  2. Ammatillinen perustutkinto (150p) + soveltuvuuskoe (120p) = 270p
  3. AMK-valintakoe (80p) + soveltuvuuskoe (120p) = 200p

Soveltuvuuskokeessa testataan kolmiulotteista hahmotuskykyä, ideointikykyä, sommittelutaitoja sekä havainnollista esityskykyä. Rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeesta on saavutettava vähintään 60 pistettä (maksimi 120 pistettä).

Valintojen tuloksista ilmoitetaan viimeistään 15.7.2020. Tätä ennen ei voida antaa mitään hakijoiden valintakoemenestystä koskevia tietoja. Soveltuvuuskokeen tehtävistä en anneta palautetta.