Suomen kielen opintosuunta, Kielten tutkinto-ohjelma (3+2v) - ennakkoaineisto

Ennakkoaineisto:

1.Ison suomen kieliopin verkkoversiosta (http://scripta.kotus.fi/visk/etusivu.php)  kolme pykäläkokonaisuutta:

Vokaalit sanan rakenteessa, VISK § 15–26

Verbien infiniittiset muodot, VISK § 119–123

Objekti, VISK § 925–942

2.Kielikellon verkkoversiosta (https://www.kielikello.fi) kaksi artikkelia:

Laalo, Klaus 2011: Juoksetaan, lämpimää, tekenyt – lapsenkielen taivutusmuotoja. – Kielikello 3/2011

Viinikka, Jenni & Eero Voutilainen 2013: Ääniä ilmassa, merkkejä paperilla – puhutun ja kirjoitetun kielen suhteesta. – Kielikello 3/2013