Flingan aktiviteetit

Flinga toimii yhteistyön tukena tarjoten alustan näkemysten ja ideoiden keräämiseen ja käsittelyyn. Flinga Whiteboard sopii asioiden hahmotteluun ja Flinga Wall ajatusten keräämiseen ja niistä äänestämiseen. Näiden lisäksi Flingasta löytyy aktiviteetteja, joissa tyhjän taulun sijaan osallistujien työskentelyä ohjataan kysymyksillä ja työskentely on strukturoidumpaa.

Mitä tarvitsen? 

Flinga on käytössäsi TUNI tunnuksella. Lue lisää kirjautumisesta täältä. Osallistujien ei tarvitse kirjautua osallistuessaan. 

Miten toimin?

Kirjaudu palveluun osoitteessa https://edu.flinga.fi ja valitse sivun yläreunasta Activities.

Flingan aktiviteetit

Valittavanasi on kolme aktiviteettia: 

 • Flinga Reflect ja Discover: Session luoja määrittelee kysymykset, joihin osallistujat vastaavat omaan tahtiinsa, ja voivat siirtyä kysymyksestä toiseen.
 • Flinga Explore: Session luoja määrittelee kysymykset, ja päättää etenemisvauhdin niissä eli siirtää osallistujat kysymyksestä toiseen.

 

Flinga Reflect:  

Klikkaa Flinga Reflect Activities-sivulta. 

Määrittele sessiolle nimi ja sen jälkeen kysymykset (max 5 kpl), joihin haluat, että osallistujat vastaavat. + -merkistä saat lisää kysymyskenttiä.

Käynnistääksesi työskentelyn klikkaa Start activity. Huomioi, että et pääse enää jälkikäteen muokkaamaan kysymyksiä, kun käynnistät aktiviteetin.

flinga reflect

Seuraavaksi näet muutaman ohje-tekstin ja niiden jälkeen session osoitteen, jonka voit jakaa osallistujille. Jos teit session etukäteen, löydät kyseisesn aktiviteetin aina Flingan sessiot-sivulta, kun sitä tarvitset.  

Osallistujat:

Kun osallistujat menevät antamaasi osoitteeseen, heille näytetään kysymys ja sen alla vastauslaatikko. He voivat vastata kysymykseen useampaan kertaan klikkaamalla Send-painiketta aina vastuksen jälkeen. Pitkien vastausten sijaan kannattaakin kannustaa antamaan useampia lyhyitä vastauksia, koska niitä on helpompi lukea valmiilta taululta. Kun osallistuja haluaa siirtyä seuraavaan kysymykseen, hän voi painaa Next. Tässä Flinga-aktiviteetissa osallistuja pääsee myös palaamaan aiempaan kysymykseen Previous-painikkeella.

Aktiviteetin luoja:

Aktiviteetin luoja näkee työskentelyn aikana, kuinka vastaukset ilmestyvät tauluun kysymysten alle. Hän voi myös tarkkailla osallistujien etenemistä tämän myötä eli arvioida kuinka paljon aikaa työskentelyyn tarvitaan ja missä vaiheessa kaikkiin kysymyksiin on vastattu. Kun aktiviteetin luoja haluaa päättää työskentelyn, hän klikkaa End-painiketta. Tällöin osallistujat näkevät taulun, jossa kaikkien vastaukset ovat esillä.

Aktiviteetin jälkeen:

Kun aktiviteetin luoja on päättänyt aktiviteetin, muuttuu taulu tavalliseksi Flinga Whiteboard -tauluksi. Tämän jälkeen työskentely voi jatkua seinällä myös osallistujien kesken. Taulun asetuksissa voi sallia osallistujille vastausten muokkaaminen. Näin ollen aktiviteetin aikana kerättyjä vastauksia voi muokata, ryhmitellä, yhdistää viivoin tai vaihtaa niiden väriä ja muotoa.

 

Flinga Discover:  

Tämän aktiviteetin luominen tapahtuu samalla tavalla kuin yllä, mutta työskentelyn aikana aktiviteetin luojalle näytetään taulun yläosassa kysymys, joka näkyy sillä hetkellä osallistujille. Osallistujille näkyvää kysymystä voi vaihtaa klikkaamalla Next-painiketta. Osallistuja ei siis tässä pysty itse siirtymään kysymyksestä toiseen.

Mitä kannattaa huomioida?
 • Flingan aktiviteetit mahdollistavat Flinga-työskentelyn, jossa osallistujat eivät näe toistensa antamia vastauksia ennenkuin ovat itse vastanneet. Näin aiemmin taululle kirjoitetut vastaukset eivät ohjaa ajattelua tai ideointia. Myös hitaammin työskentelevät ehtivät antaa panoksensa työskentelyyn.
 • Aktiviteetit soveltuvat niin yksilö, kuin ryhmätyöskentelyynkin.
  • Yksilötyöskentely: Aktiviteetin voi laittaa vaikka ennakkotehtäväksi ennen tilaisuutta, jolloin osallistujat voivat käydä antamassa vastauksensa ennakkoon ja tilaisuudessa päästään suoraan ennakkovastausten analysointiin.
  • Ryhmätyöskentely: Flinga-aktiviteettia voi käyttää vaikka videotapaamisen pienryhmätyöskentelyn tukena. Ryhmästä valitaan kirjuri, joka vastaa Flingan kysymyksiin pienryhmän keskustelun pohjalta. Opettaja näkee ryhmien etenemisen Flingassa, mutta ryhmät eivät näe toistensa vastauksia työskentelyn aikana.
 • Flinga Reflect antaa mahdollisuuden kysymyksissä liikkumiseen ja etenemiseen omaan tahtiin. Tämä voi olla tarpeen, jos työskentelyn aikana tulee lisäyksiä. Flinga Discover -aktiviteetissä taas edetään kysymyksestä toiseen aktiviteetin luojan päättämään tahtiin. Tämä voi turhauttaa nopeampia osallistujia. Toisaalta tässä on mahdollista pysäyttää työskentely jokaisen kysymyksen jälkeen ja esim. keskustella välillä ennen seuraavaa kysymystä. Tässä aktiviteettityypissä kannattaa kuitenkin selkeästi ilmoittaa kuinka paljon aikaa kuhunkin kysymykseen on käytettävissä. Tällöin osallistuja saa rauhassa miettiä vastaustaan, eikä opettaja yllättäen vaihda kysymystä kesken vastaamisen.
 • Kun työskentely aktiviteetissa on päättynyt, aktiviteetin luoja voi esim. tauon aikana käydä vastaukset läpi ja muuttaa niiden vastausten väriä, jotka haluaa nostaa esille keskustelussa. Väreillä voi merkitä myös esim. vastakkaiset näkemykset. Kun vastauslaatikon raahaa toisen päälle, laatikoiden välille syntyy viiva. Näin annetuista vastauksista voisi muodostaa vaikka miellekartan.
 • Työskentelyä aktiviteetin jälkeen voidaan jatkaa myös koko ryhmän kanssa tai alaryhmissä, jolloin osallistujille annetaan muokkausoikeudet vastauksiin.
 • Kannattaa suunnitella aktiviteetin kysymykset tarkkaan ennakkoon, sillä niitä ei pääse muokkaamaan enää luonnin jälkeen. Taulun rakennetta, vastauslaatikoiden muotoa tai väriä ei myöskään pääse muokkaamaan ennakkoon, vaan taulu avautuu muokattavaksi vasta, kun aktiviteetti on päätetty.
 • Aktiviteettiin vois syöttää vain viisi kysymystä. Tämä on muutenkin vastausten lukemisen kannalta järkevä maksimimäärä, sillä taulu täyttyy nopeasti isomman ryhmän kanssa. Jos osallistujia on paljon, kannattaa miettiä kysymysten määrää ja muotoa ja ennakoida vastausten määrä ja sen vaikutus vastausten läpikäymiseen ja analysointiin.
Lue lisää

Flingan käyttöesimerkkejä

Flingan Whiteboard ja Wall yhteistoiminnan tukena