Labista striimattu Kaltoinkohdeltu lapsi -seminaari kokosi lähes 400 osallistujaa tärkeän asian äärelle

Kaltoinkohdeltu lapsi -etäkoulutus striimattiin Labista 31.3.2021
Lakimies Kaisa Tamminen Tampereen kaupungilta ja rikoskomisario Hannu Kallioniemi Sisä-Suomen poliisilaitokselta esiintymisvuorossa.

Sote Virtual Lab tarjosi fasiliteetin tärkeän aiheen seminaarille: Kaltoinkohdeltu lapsi -etäkoulutus striimattiin Labista maaliskuun viimeisenä päivänä. Lehtori Petteri Väkiparta TAMKista toimi seminaarin hostina.

Petteri Väkiparta toimi hostina

Kaltoinkohtelun, lapseen tai nuoreen kohdistuvan väkivallan tai väkivallalle altistumisen ehkäisy ja siihen puuttuminen kuuluu meille kaikille. Seminaaripäivässä 31.3.2021  kuultiin puheenvuoroja ja jaettiin ymmärrystä lasten, nuorten ja perheiden kohtaamisen ammattilaisilta – perheen elämän ääreltä. Tärkeää on ymmärtää, mitä kaikkea on mahdollista tehdä ja miten voimme huomioida väkivallalle altistumisen ja väkivallan monimuotoisuuden. Monialainen yhteistyö turvaa sen, ettei yksikään putoa palveluketjuista ja ammattilaisia kannatellaan sekä tuetaan haastavien tilanteiden äärellä.

#lapsenoikeudet #väkivallatonlapsuus #yhdessätekeminen #monialaisuus