Sote Virtual Labin etäavajaiset onnistuivat hyvin!

Sote Virtual Labin avajaiset - Ylärivissä (vas.) Tarja Heinonen (TAMK), Kirsi Viskari (TAMK) ja Kimmo Korkola (Fysioline Oy). Alarivissa (vas.) Suvi Hagström (TAMK), Esko Vihava (Aistikanava), Kirsi Ihalainen (Kelosound Oy) ja Minna Laine (Meditas Oy).

Mobiilirobottivaunu opasti käytävällä Sote Virtual Labiin, kehotti ottamaan käsidesiä ja nauttimaan avajaisista. Sote Virtual Labin avajaisten toteutus muuttui koronan takia etätapahtumaksi, joten paikan päällä Tampereen ammattikorkeakoulun kampuksella olivat vain esitysten pitäjät. Teamsissa osallistujia oli 70 ja uuden labin vastaanotto oli innostunut.

Vielä Sote Virtual Labin avajaispäivän aamuna oli tohinaa. Livestriimausta varten laitettiin kamerat kuntoon, mietittiin valot ja kuvakulmat kohdalleen sekä testattiin ääntä.

Aamukymmeneltä kaikki oli valmista ja etäosallistujat kuulivat Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) vararehtori Kirsi Viskarin avajaispuheenvuoron. Puheenvuorossaan Viskari kiitti monialaisesti ja monitieteisesti Labin suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneita tamkilaisia.

Viskari on erittäin tyytyväinen uuteen tutkimus-, kehittämis- ja oppimisympäristöön.

– Sote Virtual Lab toimii uudenlaisena kehittämisalustana yrityksille, palveluntuottajille, tutkijoille, opettajille ja opiskelijoille. Lab vahvistaa entisestään Tampereen ammattikorkeakoulun roolia työelämälähtöisenä kouluttajana, sekä uuden osaamisen ja uusien toimintatapojen kehittäjänä yhdessä koko korkeakouluyhteisön, yhteistyöyritysten ja sotealan toimijoiden kanssa.

Sote Virtual Lab on ihmisiä ja yrityksiä lähellä

Labin toiminnalle on tilausta, sillä kiinnostuksemme omaan terveyteemme ja hyvinvointiimme ovat kasvaneet. Ymmärrämme paremmin myös oman vastuumme terveytemme ylläpitämisessä.

− Yksilöllisiä, käyttäjäystävällisiä ja älykkäitä terveyden ja hyvinvoinnin palveluita tarvitaan, totesi Labin toiminnasta vastaava TAMKin kehittämispäällikkö Tarja Heinonen omassa puheenvuorossaan. − Väestö ikääntyy, joten digitaalisesti tuotettujen lähipalveluiden merkitys korostuu. Korona on lisännyt etä- ja digipalveluiden tarvetta entisestään.

Sote Virtual Labissa monialaisuus ja monitieteisyys yhdistyvät. Opetus- ja yritysyhteistyötä tehdään monien tieteenalojen kesken.

Huomispäivän digitaalisia ratkaisuja

– Sote Virtual Lab on herättänyt alan toimijoissa paljon kiinnostusta. Olen todella iloinen siitä, että Labissa on esillä reilun parinkymmenen teknologiayrityksen tuotteita, joita voimme testata ja palautteen pohjalta myös viedä eteenpäin. Tiiviin yritysyhteistyön lisäksi yhteiskehittäminen sosiaali- ja terveysalan palveluntuottajien kanssa on merkittävä osa toimintaamme, Heinonen painotti.

Perusterveydenhuolto, kotiympäristö ja kuntoutus sekä sähköiset palvelut, etäpalvelut ja liikkuvat palvelut ovat Labin tekemisen ytimessä.

– Kehitämme ja ideoimme täällä huomispäivän digitaalisia ratkaisuja niin terveydenhuoltoon, toimivaan kotiympäristöön, kuntoutukseen, sähköisiin etäpalveluihin kuin liikkuviin terveydenhoitopalveluihinkin. Samalla päivitämme uusinta osaamista ja vastaamme työelämän tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotarpeisiin. Luomme uutta liiketoimintaa ja kasvumahdollisuuksia, summasi Heinonen tyytyväisenä.

Soivia keloja ja taikaseiniä

Yrityspuheenvuoroja esittivät Minna Laine Meditas Oy:stä, Kimmo Korkola Fysioline Oy:stä, Kirsi Ihalainen Kelosound Oy:stä sekä Esko Vihava Aistikanavasta.

Esitysten aikana kuulimme mm. puettavista eksoskeletoneista, liikuntalaatoista, kuntoutuksesta ja diagnostiikasta sekä äänen ja aistien roolista terveytemme ja hyvinvointimme edistäjinä.

Kaikki paikalle saapuneet yritysedustajat olivat innostuneita uuden Sote Virtual Labin tarjoamista mahdollisuuksista päästä entistä laajemmin esittelemään ja kehittämään palveluja ja ratkaisuja. Erityisen iloisia yritysedustajat olivat myös siitä, että opiskelijat tutustuvat uusimpaan tekniikkaan jo opiskeluaikanaan.

Saimme paljon positiivista palautetta avajaisista ja lukuisia yhteydenottopyyntöjä heti tilaisuuden päätyttyä. Kiitokset kaikille paikan päällä ja etänä osallistuneille! Tästä on hyvä lähteä yhdessä kehittämään huomispäivän terveyttä ja hyvinvointia jo tänään!

Avajaisten esitykset:

Sote Virtual Lab sijaitsee TAMKin pääkampuksella osoitteessa Kuntokatu 3, F-talo, 2. krs.

Tervetuloa tutustumaan! Lisätietoja saat Tarja Heinoselta, tarja.heinonen@tuni.fi, 050 568 5354.