Labista tekeillä Matterport-malli

Juuso Huhtiniemi valmistelee Matterport-kuvausta Labissa.
Lehtori Juuso Huhtiniemi kuvasi Labin Matterport-mallia varten.

Sote Virtual Labin Matterport-mallia kuvattiin maaliskuussa. Lehtori Juuso Huhtiniemi kävi tekemässä kuvauksen ja seuraavaksi lisäämme malliin hyödyllistä sisältöä Labin toiminnasta ja siellä olevista teknologiaratkaisuista.