Yhteistyössä

yritysyhteistyö - Sote Virtual Lab

Sote Virtual Lab tarjoaa uudenlaisen kehittämisalustan teknologiayrityksille, palveluntuottajille, monitieteisesti tutkijoille sekä opettajille ja opiskelijoille.

Yhteistyössä