forskning on barnoffer

Undersökningen av barn och ungdomars offerupplevelser

Tampere Universitet drev ett forskningsprojekt för att studera barns och ungas levnadsvillkor och säkerhet. Forskningsrapporten har publicerats på finska och en svensk rapport kommer att ges ut senare på våren.