Toimittajakoulutuksen neuvottelukunnan tavoitteena on edistää journalistien perus- ja täydennyskoulutusta antavien korkeakoulujen keskinäistä yhteistoimintaa sekä niiden yhteistyötä työmarkkinajärjestöjen ja opetushallinnon kanssa. Lisäksi neuvottelukunta pyrkii kehittämään suomalaista journalismikoulutusta ja eri oppilaitosten työnjakoa.