Petti Kettusen säätiö

Pentti Kettusen säätiö on tukenut materiaaleihin liittyvää tutkimusta ja opetusta 30 vuotta. Säätiö perustettiin yhteistyötahojen aloitteesta Tampereen teknillisen yliopiston materiaaliopin professori Pentti Kettusen täyttäessä 60 vuotta vuonna 1992. Perustajina olivat Tuotekehitys Oy Tamlink sekä professori Pentti Kettunen. Säätiön sääntöjen mukaisesti toiminta-ajatuksena on tukea Tampereen yliopistossa tapahtuvaa materiaaleihin liittyvää tieteellistä tutkimusta ja opetusta. Säätiö on aktiivinen materiaalioppiin tehtävien väitöstöiden ja muun tieteellisen materiaalitutkimuksen rahoittajana. Varsinaisen tutkimusrahoituksen lisäksi säätiö jakaa vuosittain tunnustuspalkintoja hyvien väitös- ja diplomitöiden tekijöille.