Info

Taitokeskus on Tampereen yliopiston, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhteinen koulutuskeskus.

Taitokeskuksessa on kliinisten taitojen oppimiseen suunniteltuja tiloja ja simulaatiotiloja, joissa lääketieteen ja terveysalojen opiskelijat sekä alan ammattilaiset voivat harjoitella käytännön taitoja.

Todellisuutta vastaavissa simulaatiotiloissa jäljitellään vuodeosaston, ensiavun, teho-osaston, leikkaussalin tai synnytyssalin oikeaa toimintaa. Oppijoista muodostetaan moniammatillisia tiimejä, jotka vastaavat potilaan kokonaisvaltaisesta hoidosta. Simulaatio-opetus soveltuu hyvin kliinisten taitojen, päätöksenteon, kommunikaation ja tiimityöskentelyn opettamiseen. Simulaatio lisää myös potilasturvallisuutta.

Taitokeskuksen toiminta alkoi elokuussa 2016.

Taitotilat

kipsaus (F028)

 

gynekologia (F008)

 

pediatria (F010)

 

kirurgia (F014)

 

urologia (F015)

 

otologia ja oftalmologia (F016)

 

hengitys ja verenkierto (F018 ja F019)

 

nestehoito (F020 ja F021)

 

Simulaatiotilat

simulaatio-aula (F024)

synnytys (F005)

 

pediatria  (F007)

 

ensiapu (D031)

 

leikkaussali (D033)

 

teho-osasto (D035)

 

vuodeosasto (D037)