Tenttivierailu käyttöön TAMK EXAMissa

Haalarimerkit

TAMKin opiskelijoilla on nyt mahdollisuus suorittaa EXAM-tenttejä muiden tenttivierailukorkeakoulujen EXAM-tiloissa. Tenttivierailulla tarkoitetaan tilannetta, missä varaat tentin toisen korkeakoulun EXAM-tenttitilasta ja käyt vierailemassa kyseisessä korkeakoulussa.

Tenttivierailumahdollisuus näkyy ” Tenttiajanvaraus ulkopuolisesta oppilaitoksesta” -linkkinä tenttivarauksen yhteydessä. Tenttivierailussa käytät toisen korkeakoulun resursseja (tenttikoneet ja valvonta) ja sitoudut vastaanottavan korkeakoulun tilasääntöihin ja tenttiohjeisiin. Tenttivierailu ei onnistu oman korkeakoulun EXAM-käyttökatkojen aikoina, muttei ole sidottu oman korkeakoulun tenttitilojen aukioloaikoihin. TAMK EXAMin katkoista oleellisia ovat IT-huoltoillat (linkki TAMK EXAM-sivulle). Automaattista tarkastusta huoltoajoista ei ole.

Ennen tenttivierailua sinun tulee varmistua siitä, että tentti soveltuu vierailtavaksi (esimerkiksi tentin vaatimat ohjelmistot). Tenttikoneiden ohjelmistoresursseissa on vaihtelua eri korkeakouluissa. Lue kohdekorkeakoulun ohjeet ennen tenttivierailua. Tenttivierailun varauksen yhteydessä järjestelmä ei tarkista tentin soveltuvuutta kohdekorkeakoulun tenttitilaan. Ensisijainen tenttipaikkasi on aina TAMKissa, mutta tenttivierailu tarjoaa entistä joustavamman tavan suorittaa opintoja, jos asut tai työskentelet toisella paikkakunnalla. Tenttivierailu Tampereen yliopiston tilassa ei ole suositeltavaa, eikä sen toimivuutta ole varmistettu. TAMKissa käytetään jo TUNI EXAMia (tenttitila C3-04a) ja TAMK siirtyy kevään aikana korkeakouluyhteisön TUNI EXAMin käyttöön.

Lyhyesti:

  • Voit tenttiä TAMK EXAM -tenttejä muiden korkeakoulujen tenttitiloissa. Katso ohje tenttivierailuun lähteville opiskelijoille TAMK EXAM -sivustolta.
  • Jos tentissä on käytössä ohjelmistovaatimuksia (mm. ei-laskinta tai piirtonäyttö), tenttiä ei mahdollisesti voi tehdä muiden korkeakoulujen tiloissa. Varmista tentin sopivuus vierailtavaksi tentin perustiedoista tai tentaattorilta.

Lukuvuoden 2021-2022 aikana keräämme palautetta ja kehitämme tenttivierailuun liittyviä käytänteitä. Kuulemme mielellämme palautetta tenttivierailukokemuksista. Tenttikokemuksiaan jakaneiden kesken arvotaan EXAM-tenttivierailu -haalarimerkkejä (linkki vie arvontalomakkeeseen). Ensimmäiset merkit arvotaan helmikuun alussa.

TAMKin tenttivierailuohjeet: https://sites.tuni.fi/tamk-exam/tenttivierailu/
Tenttivierailupaikat ja kansalliset ohjeet: https://e-exam.fi/exam-tenttivierailu/

– TAMK EXAM tiimi