Kysymyksiä ja vastauksia digipedagogiikasta, -työkaluista ja oppimisympäristöistä

Tämä täydentyvä kysymys-vastauslista on koottu eri koulutusten, neuvontatilanteiden ja Digipedatunnin aikana nousseista kysymyksistä. Kysymykset liittyvät Tampereen korkeakouluyhteisön digiympäristöihin ja -työkaluihin. Vastausten lomasta löydät myös linkkejä ohjeisiin.

Kysymykset on koottu aiheittain: ensimmäisenä videot (etävuorovaikutus, tallentaminen ja julkaiseminen ja sekalaisia), toisena Moodle, kolmantena tenttiminen, neljäntenä ohjelmistot ja etätyöskentely ja viidentenä e-aineistot ja kirjaston palvelut.

 

1. Videoista

Mitä vaihtoehtoja minulla on olemassa? Mistä lähden etsimään tietoa niistä?

Kaikki vaihtoehdot eri tarkoituksiin on listattu ohjeineen tänne.

Suositus on, että Tampereen korkeakouluyhteisön jäsenet käyttäisivät ensi sijassa organisaation tarjoamia ohjelmia. Niiden kohdalla tietoturva-, tietosuoja- ja lisenssiasiat on huolehdittu kuntoon. Nämä ohjelmat löytyvät valmiina TUNI-työkoneilta tai ne voidaan tarvittaessa asentaa sinne koneilta löytyvän Software Centerin kautta. (lataa TUNI VPN-yhteyden kautta) . Osaa ohjelmista käytetään suoraan nettiselaimella ja TUNI-tunnuksella kirjautumalla.

Sosiaalisen median palvelut täydentävät organisaation tarjoamia palveluita ja niistä saattaa löytyä ohjelmia monipuolistamaan opetusta. Niiden kanssa käyttäjän on kuitenkin itse otettava selvää käyttöehdoista ja tietoturvasta (esim. datan sijainti). Valitse ohjelmat, joihin käyttäjien ei tarvitse kirjautua ja hyödynnä sosiaalisen median ohjelmia vain sisältöjen kanssa, joissa ei ole henkilötietoja tai muuta arkaluonteista asiaa. Tutustu tietosuojaohjeisiin tästä.

Videokokoukset ja videoiden julkaisu: Milloin Panopto, Zoom  ja Teams?

 • Panopto: Ei vuorovaikutusta. Panoptolla tehdään videomateriaalia (esim. oma puhe ja kalvot). Sillä voi myös streamata tilaisuuden katselijoille (linkki reaaliaikaiseen lähetykseen). Panoptolla voi myös julkaista muulla tehdyn videon tai tallenteen.
 • Zoom: Reaaliaikainen kokous/koulutus. Vuorovaikutusmahdollisuus (ääni, video, chat) ja kyselyitä, puheenvuoron pyytäminen jne. Zoom-tallenne tallentuu koneellesi, josta voit sen julkaista.
 • Teams: Reaaliaikainen kokous ja koulutus.  Vuorovaikutusmahdollisuus (ääni, video, chat). Jos on olemassa valmis Teams-tila osallistujille, niin tilaisuuden voi käynnistää suoraan sieltä. Muuten kokouskutsun Teams -kokoukseen voi tehdä omasta kalenterista. Tallenne tallentuu M365:n Stream-palveluun.

Vuorovaikutus etäkokouksessa/etäkoulutuksessa

Miten teen reaaliaikaisesta verkkokoulutuksesta vuorovaikutteisen? Miten ja millä välineillä rakennan ja lisään vuorovaikutusta osallistujien ja kouluttajan välillä esim. Zoomilla järjestetyssä verkkototeutuksessa? 

Vuorovaikutuksen mahdollisuus riippuu osallistujien määrästä. Pienellä porukalla toki voidaan käyttää mikrofoniakin, mutta isolla osallistujamäärällä on hyvä pyytää kysymykset etukäteen tai vaikka chatissa, jota tilaisuuden vetäjä katsoo tilaisuuden aikana tietyn väliajoin. Chatin seuraamisesta ja kysymysten esittämisestä voi myös vastata joku toinen tilaisuuden aikana. Chat löytyy sekä Teamsissä että Zoomissa.

Vaikka video toisi läsnäolon tuntua, kannattaa se lähtökohtaisesti pitää pois päältä, sillä se kuormittaa yhteyksiä paljon.

Kannattaa myös miettiä, voiko livetilaisuutta pohjustaa ennakkotyöskentelyllä tai jatkaa tilaisuuden jälkeen esim. Moodlessa, jolloin kysymyksiä ja vuorovaikutusta on siirretty sinne. Vain epäselvät ja vaikeasti vastattavammat kysymykset käsitellään tällöin livenä.

Voiko Zoomissa jakaa osallistujat pienempiin samanaikaisesti työskenteleviin työryhmiin, jotka kokoontuvat työskentelyn jälkeen takaisin isompaan kouluttajan ja osallistujien purkutapahtumaan.

Katso ohje täältä

Ryhmän voi jakaa pienempiin ryhmiin etukäteen tai tilanteessa joko satunnaisella valinnalla tai poimimalla kaikki yksitellen. Voit myös ajastaa, että kuinka kauan erillisissä huoneissa ollaan. Huoneen Host (huoneen luoja) voi liikkua huoneesta toiseen.

Mitä työkaluja on Zoomissa vuorovaikutuksen tueksi?

Zoomissa on seuraavat työkalut:

 • Näytön ja materiaalin jako
 • Tiedostojen jako
 • Chat
 • Whiteboard luonnostelutaulu
 • Äänestykset (Polls)
 • Kyselyt (Quiz)
 • Ryhmätyöhuoneet (Breakouts)
 • Videotallennus

Miten voidaan yhteiskirjoittaa dokumentteja Zoom- tai Teams-tilaisuudessa?

Jos ryhmälle on luotu Teams-alue, niin sinne saa helposti yhteiskirjoitettaviksi Word-dokumentin, Onenoten jne. Jos ei ole Teams-aluetta, niin yksittäisiä tiedostojakin voi jakaa kokouksen osallistujille ja kirjoitella sinne kokouksen aikana yhtä aikaa. Joku voi jakaa ruutuaan, jossa tuota dokumenttia kirjoitetaan. Molemmissa on myös Whiteboard-yhteistyöalusta, jonne voi hahmotella sisältöjä tai rakentaa yhdessä miellekarttaa.

Tallennus ja julkaisu

Miten lataan Panoptossa julkaistun videon Moodleen? 

TUNI Moodlessa luodaan Panopto-lohko, jota kautta saat sisällön tuottajan -oikeuden, Moodle-aluetta vastaavan kansion Panoptoon ja Moodle-alueellesi suoraan yhteyden tuohon kansioon ja sinne ladattuihin videoihin. Katso ohjevideo tästä.

Jos Moodle-kurssilla on organisaation ulkopuolisia opettajia, he saavat myös Moodle-alueen kautta oikeuden julkaista sisältöä Panoptoon. Katso ohjevideo täältä.

Mikä ohjelma sopii Zoomissa tai Teamsissa tehdyn tallenteen editointiin ja alkujen ja loppujen poistamiseen?

Jos julkaiset videon Panoptossa, niin siellä on myös editointimahdollisuus. Eli alut ja loput saat helposti siellä pois. Myös väliin saa lisättyä vaikka toisen videopätkän tai kuvan.

Minne Zoom-tallenne tallentuu? Voiko oletustallennuspaikkaa muuttaa?

Iso video kannattaa tallentaa muualle kuin omalle koneelle (esim. OneDrive) ja sitten julkaista muualle (panopto, stream)

Zoomissa tallennuspaikan voi tarkistaa ja vaihtaa seuraavasti:

 1. Klikkaa koneellesi asennetun Zoomin oikeasta yläreunasta kuvaasi/nimeäsi. Valitse avautuvasta valikosta Settings ja sieltä Recordings
 2. Siellä kerrotaan, että mihin tallenne tallentuu. Voit sieltä vaihtaa paikaksi vaikka One Drive-kansiosi.

Mikä on hyvä pituus opetusvideolle/tallenteelle? Mitä pitäisi huomioida tallennetta tehdessä (pedagogisesti ja teknisesti)?

Tämä riippuu paljon aiheesta. Luennon tai etäkoulutuksen tallenteen tekeminen on toki parempi, kuin että ei pääsisi luennolle ollenkaan, joten sinällään useamman tunnin luentotallennekin voi olla paikallaan. Suositeltavaa on kuitenkin tehdä erikseen tallenteita ja lyhyempiä opetusvideoita. Usein myös pelkkä ääniraita selventää esim. Powerpoint-esitystä.

Täällä ohje Powerpoint-videon tekoon ja täällä Panopto-tallenteen tekoon.

Miten teen opiskelijoiden video/äänitiedostojen palautuskansion?

Panoptoon on mahdllista tehdä kansio, jonne opiskelijoilla on oikeus julkaista videoita ja äänitiedostoja, joko vain opettajan tai toisten opiskelijoiden nähtäväksi. Panoptossa on yhteys Moodleen, joten saat halutessasi suoran linkin videoihin Moodle-alueellesi. Katso ohje täältä

Toinen vaihtoehto on M365-palvelun Stream. Tämä on hyvä vaihtoehto silloin, jos sinulla on jo valmiiksi TUNI Groups (Teams, Sharepoint)-ryhmä opiskelijoille tai ryhmä on sen verran pieni, että ryhmä luominen heille onnistuu. Stream-vinkki löytyy täältä

Miten teen Moodleen tehtävän, jonne opiskelijat palauttavat videon muiden katsottavaksi ja kommentoitavaksi

Tämä onnistuu Panoptolla. Kun Panopto-yhteys on luotu Moodle-alueelle ja opiskelijoiden palautuskansio otettu käyttöön, niin videon voi liittää keskustelualueen viestiin.

Katso seuraavat ohjevideot sekä opiskelijan ja opettajan näkökulmasta:

Muut kysymykset

Voiko organisaation ulkopuolisen opettajan korottaa tilaisuuden vetäjäksi (host)? 

Organisaation ulkopuolisen käyttäjän voi korottaa Hostiksi, tilaisuuden vetäjäksi. Ulkopuolista ei voi laittaa host-rooliin kokousta luotaessa (kokouskutsussa), mutta kyllä silloin kun hän tulee kokoushuoneeseen. Hänen nimensä kohdalta näet painikkeen, jolla voit korottaa hänet.

Miten onnistuu Zoomin ja Panopton lataaminen koneelle etänä?

Lue tämä sivu etätyön ohjeista.

Panopto ja Zoom –ohjelmat voit ladata koneelle Software centeristä, joka löytyy koneeltasi, kun kirjoitat koneen hakukenttää software center. VPN yhteys pitää olla päällä  ja voi olla että sinun pyydetään käynnistämään koneesi uudelleen.

Mitä ohjelmaa kannattaa käyttää, jos kouluttajalla ei ole TUNI-tunnusta, mutta kaikilla muilla on?

Jos kyse on reaaliaikaisesta tapaamisesta, niin sekä Zoomiin että Teamsiin pääsee myös ulkopuoliset. Oleellista on, että jokaisella ulkopuolisella kouluttajalla olisi organisaation sisällä yhteystyötaho eli vastuuopettaja/-suunnittelija, joka voi luoda kokoushuoneen/kokouskutsun hänen puolestaan.

Zoomissa joku henkilökuntaan kuuluva luo huoneen ja ulkopuolisen kouluttajan voi sitten zoomissa korottaa hostiksi, kun hän saapuu paikalle.On kuitenkin huomioitava, että Zoomissa voi jokaisella olla vain yksi kokous kerrallaan meneillään, joten yksi ihminen ei voi luoda kaikkien huoneita, jos niiden pitäisi olla päällekkäin käynnissä. Teamsissa tätä rajoitusta ei ole ja Teamsissa kaikki ovat enemmän tasavertaisia, joten ulkopuolinen voi kuitenkin vetää koulutuksen, mutta esim. mahdollinen tallenne tallentuu kuitenkin kokouksen perustajalle.

Voiko puhelimen kautta käyttää Zoomia ? 

Voi käyttää. Sekä Zoomia että Teamsia. Ohjelman voi ladata oman puhelimen sovelluskaupasta.

Viekö videoyhteys kaistaa, eli kannattaako videoyhteys pitää auki Zoom-kokouksessa? 

Videoyhteys kyllä kuormittaa, joten jos nettiyhteys ei ole kovin hyvä tai yhteys alkaa pätkiä, kannattaa videokuva sammuttaa. Voi vaikka aluksi käyttää videota päällä kun esittäytyy, mutta sulkea sen sitten.  Oman kuvan voi lisätä profiilikuvaan.

Kuinka monta käyttäjää mahtuu yhtä aikaa Zoomiin? Entä Teamsiin?

Max 300 henkeä Zoomissa, 250 Teamsissä.

Olen jo aiemmin luonut Zoom-tunnuksen (ei TUNI) miten saan tunnukseni nyt osaksi Tampereen yliopiston tiliä? Kirjauduin väärin Zoomiin, miten saan Zoomin käyttöön TUNI-tunnuksellani?

Toimi seuraavasti:

 • Avaa www-selaimella Zoom-palvelumme osoite https://tuni.zoom.us ja klikkkaa Sign in
 • Kun Zoom pyytää sinua vahvistamaan sähköpostiosoitteesi, kuittaa tämä Confirm-napilla
 • Saat sähköpostiviestin, avaa siinä oleva www-linkki
 • Valitse avautuvalta sivulta vaihtoehto Switch account (tms), jotta saat kytkettyä Zoom-käyttäjäprofiilisi TUNI-Zoomiin ja saat käyttöoikeuden luoda aikarajoittamattomia Zoom-videotapaamisia.

2. Moodlesta

Mistä ohjeita Moodlen käyttöön?

Kaikki Moodle-ohjeet löytyvät TUNI Moodlen etusivulta Ohjeet ja tuki -linkin takaa. MoodleOpet-alue on tukialue, josta löydät mm. Moodlen työkalut esiteltyinä.

Miten saan videon näkyviin Moodleen? Tiedostoni on liian iso Moodleen. Mitä teen? Miten opiskelijat voivat jakaa minulle isoja tiedostojaan?

Moodlen yksittäisen tiedostokoon raja on 100 MB. Näin ollen isot tiedostot, kuten videotiedostot, eivät mahdu Moodleen. Ne on julkaistava muualla ja linkitettävä Moodle-alueellesi.

 1. Tiedoston jakaminen OneDrivesta. Ks. Ohje
 2. Videon/äänitallenteen julkaiseminen Panoptossa ja Panopto-lohkon luominen Moodleen, sekä opiskelijoiden video/äänitiedostojen palautuskansion luominen.ks. Ohje (Panopto-kohta)

Miten laitan linkin Moodleen?

Moodlessa on Verkko-osoite -niminen työkalu, jolla saat lisättyä linkin kurssialueellesi. Tee näin: Muokkaustila päälle – Lisää aineisto tai aktiviteetti  – valitse listasta Verkko-osoite. Täytä avautuvalla sivulla nimi ja lisää linkki sille varattuun kenttään.

Voit toki jakaa linkin myös esimerkiksi keskustelualueen viestissä tai vaikka tehtävänannossa.

Miten teen tentin Moodleen?

Tässä vinkissä ohjeet tenttityökalun käyttöön ja tyypillisimpien tenttien luomiseen.

3. Tenttiminen

Moodle-tentti vai Forms-tentti. Mitä minun tulee huomioida sen käytössä?

Oleellista on huomioida seuraavat asiat:

1. Vastaajamäärä

 • Satojen samanaikaisten tenttijöiden määrä kuormittaa Moodlea. Käytä tällöin Formsia tai luo tentti sellaiseksi, että eriaikainen tenttiminen on mahdollista

2. Samanaikainen tentti vai eriaikainen tentti. Samat kysymykset vai arvonta kysymyspankista

 • Moodlen tentissä voi käyttää kysymysten arpomista, jolloin luomastasi kysymyspankista arvotaan jokaiselle tenttijälle eri kysymykset. Kysymykset kannattaa myös mahdollisuuksien mukaan laatia soveltavaksi tai materiaalia hyödyntäväksi tentiksi, jolloin eriaikainen ja valvomaton tenttiminen on mahdollista.

4. Kysymystyypit: Automaattisesti arvioitavat monivalinnat vai esseitä

 • Ota huomioon vastaajamäärät ja tentin tarkistamiseen liittyvä työmäärä. Sekä Formsissa että Moodlessa on mahdollista luoda automaattisesti arvioitavia tenttejä (monivalinnat, väittämät, lyhyt vastaukset)

Valitse M365 Forms, jos…

Valitse TUNI Moodlen tenttityökalu, jos…

 • opiskelijat tekevät tentin eri aikaisesti esim. kysymyspankista arvotuista kysymyksistä
 • tentin voi suorittaa pidemmän aikavälin sisällä, jolloin samanaikaiset käyttäjät eivät kuormita toteutusta. Älä järjestä Moodlessa isojen opiskelijamäärien samanaikaisesti suoritettavia etätenttejä

Miten voin valvoa tenttiäni?

Tenttejä ei lähtökohtaisesti valvota etänä. Kysymykset on luotava sellaiseksi, että ei haittaa vaikka käytössä olisi kirja tai muut materiaalit. Toinen vaihtoehto on laittaa tenttiaika sen verran lyhyeksi, jotta vastausten etsiminen vaikeutuu. Ole tarvittaessa yhteydessä tenttipalveluihin, mikäli haluat neuvoja tenttimisen vaihtoehdoista.

4. Ohjelmistoista ja etätyöskentelystä

Mitkä ohjelmat opiskelijat voivat ladata koneelleen?

Ohjelmistolistasta voi katsoa mitkä ohjelmat on ladattavissa kotikoneille. Ohjelmistot omalle tietokoneelle -sivulta näet myös yleisimpien ohjelmistojen asennusohjeet

MIten pääsen omille verkkolevyilleni, jotka toimivat vain yliopistolla? Entä miten voin käyttää ohjelmia, jotka edellyttävät yliopiston verkossa olemista?

Verkkolevyille ja joihinkin hallinnon ohjelmiin päästäksesi sinun tulee avata TUNI- VPN yhteys koneellesi.

Tarvitset VPN-yhteyttä mikäli jokin tietojärjestelmä toimii vain korkeakouluyhteisön sisäverkosta esim. käyttövaltuushallinta, ohjelmistojen lisenssipalvelut tai henkilökohtaiset kotihakemistot (P:) ja ryhmähakemistot (S:).Huom! Et tarvitse välttämättä VPN-yhteyttä käyttääksesi useimpia TUNI-palveluja, pelkkä toimiva verkkoyhteys riittää. Näin vältämme VPN verkkoliikenteen ruuhkautumisen. Käytä VPN-yhteyttä vain, jos jokin palveluista sitä erityisesti vaatii.

Täältä löydät kuvitetut ohjeet siihen, kuinka saat VPN -yhteyden päälle koneellesi

5. E-aineistoista ja kirjaston palveluista

Lyhyitä ohjevideoita:

Mitä kannattaa huomioida?

Jos sinulla on ongelma jonkin työhösi tai opiskeluusi liittyvän seikan kanssa – tai jos et keksi, mitä sovellusta voisit käyttää asiaan x tai jos valitsemasi sovellus vaikuttaa liian monimutkaiselta käyttää, voit aina kysyä IT Helpdeskistä (it-helpdesk@tuni.fi / helpdesk.tuni.fi).

 

Vinkki päivitetty 5/2022