Tenttiminen Moodlessa

Moodlen tenttityökalu soveltuu erilaisiin etätenttimisen tilanteisiin. Sillä voi järjestää esimerkiksi essee-tenttejä tai automaattisesti arvioitavia monivalintaa ja väittämiä sisältäviä tenttejä. Moodleen voi luoda laajankin kysymyspankin, josta jokaiselle tenttijälle arvotaan kysymykset satunnaisesti.

Mitä tarvitsen?

Moodlessa tenttimistä varten tarvitset Moodlealustan kurssillesi. Moodleen pääset tästä.

Miten toimin?

Moodlessa voit tehdä tentin useammalla tavalla. Tässä yksityiskohtaiset ohjeet tentin luomiseen kahdessa yleisimmässä tapauksessa:

  • Moodle esseetentti: Luodaan tentti, jossa esseekysymykset arvotaan kysymyspankista.
  • Moodle monivalintatentti: Luodaan tentti, jossa monivalintakysymykset arvotaan kysymyspankista ja tenttisuoritukset arvioidaan automaattisesti.
Mitä kannattaa huomioida?
  • Tenttityökalu ei ole ainoa osaamisen osoittamisen työkalu Moodlessa. Esseitä voit kerätä myös tehtävä-työkalulla (vain opettajan nähtäväksi) tai keskustelualueella (myös opiskelijoiden nähtäväksi ja kommentoitavaksi).
  • Koska tenttityökalun käyttö kuormittaa Moodlea, älä järjestä Moodlessa samanaikaisesti suoritettavia useiden kymmenien opiskelijoiden tenttejä.  Järjestelmä ei välttämättä kestä kuormitusta, koska ei voida tietää mitä kaikkea muuta tapahtuu samaan aikaan. Jos suunnittelet suuren käyttäjämäärän samanaikaista tenttiä, käytä O365:n Formsia tai ota yhteyttä it-helpdesk@tuni.fi
  • Moodlen tentti soveltuu ensisijaisesti vain tenteille, jotka voi suorittaa hajautetusti pidemmän aikavälin sisällä (vähintään viikko, mielellään vielä pidempi aikaväli).
  • Ruuhkaisin aika Moodlessa on arkipäivisin klo 10-16. Voisitko pitää tentin tämän ajan ulkopuolella?
Lue lisää:

Kaikki Moodle-ohjeet löydät TUNI Moodlesta.

Sinun kannattaa liittyä Moodlessa kurssille nimeltä Moodle-opet. Tämä kurssi on TUNI Moodlen esittelyalue opettajille.

 

Vinkki päivitetty 5/2022