Ryhmätyöskentely Teamsissa massakurssilla

Tässä vinkissä kuvataan yksi mahdollinen toteutustapa Teams-tilalle, jonka toivottiin tukevan oppimista ja aiheen syventämistä massakurssilla, jossa vuorovaikutus luentojen aikana ei voinut olla kovin aktiivista. Tekstin joukosta löydät linkkejä toisiin, yksittäisiä työkaluja koskeviin vinkkeihin.

Tällä opintojaksolla luentojen tavoitteena oli antaa perustiedot ja käsitteet aiheeseen liittyen. Opiskelijaryhmän suuri koko ei mahdollista vuorovaikutusta, joten Teams-tilaa hyödynnettiin pienryhmien keskustelussa ja työskentelyssä.

Miten toimittiin?

Opettaja loi TUNI Groups-sivun kautta Basic-tiimitilan opintojaksoa varten. Koska opiskelijoita oli paljon, ei heidän yksitellen poimiminen tiimin jäseniksi ollut järkevää. Opettaja loi tiimille koodin, jonka avulla opiskelijat kirjautuivat tiimin jäseneksi. Tiimin koodi annettiin ensimmäisellä luentokerralla.

Teamsin rakenne

Basic-tiimissä mukana tulee Yleinen-kanava, jossa on valmiina

 • Keskustelu: Opettajan tiedotuspalsta ja yleiset kysymykset opintojaksosta. Opettajan ohjeistus ryhmille viikottain.
 • Tiedostot: Opintojakson yleiset ohjeet. Luentokertojen mukaan nimetyt kansiot, jossa powerpointit tms. luennon materiaalit

Lisäksi opettaja loi

 • Sivusto– välilehden, jonka kautta linkitettiin Teamsin ulkopuolisessa palvelussa julkaistut videot nähtäväksi Teamsiin.
 • Opettaja toi tiedostoihin Word-tiedoston, jossa on ryhmäjako. Tuon ryhmäjako-tiedoston opettaja nosti välilehdeksi, jotta opiskelijat huomaavat sen paremmin.
 • Opettaja loi myös Viikkopalaute– kyselyn (Forms), johon ryhmän toiminnasta raportoitiin. Monivalinta -kyselyn kautta opettaja näki nopeasti, miten ryhmätyöskentely kussakin ryhmässä sujuu ja kaipaako joku ryhmä erityistä tukea.

Ryhmätyöskentely kanavissa

Opettaja teki ryhmäjaon ja julkaisi sen Yleinen -kanavalla. Opettaja loi jokaiselle ryhmälle oman kanavan. Opiskelijoiden tuli katsoa ryhmäjako, ja mennä oman ryhmänsä kanavaan työskentelemään.

Basic-ryhmässä kanaviin tulee automaattisesti

 • Keskustelut: Opettajan antaman tehtävänannon ja kysymysten mukaisesti opiskelijat keskustelevat ryhmässä.
 • Tiedostot: Ryhmä keräsi yhdessä muistiinpanot viikon teemasta ja luennosta Word-tiedostoon.

Ryhmätyöskentely

Ryhmätyöskentely oli roolitettu. Ryhmän alueelle oli lisätty välilehdeksi Wiki, joka mahdollistaa helposti yhteisen listan tai tekstin laatimisen. Opiskelijat laativat ohjeiden mukaan viikkoroolit ja -vastuut.

 • Jokaisella viikolla yhden ryhmän jäsenen tehtävänä oli täyttää viikkopalaute Forms-kysely Yleisellä-kanavalla.
 • Jokaisella viikolla yhden ryhmän jäsenen tehtävänä oli avata keskustelu tehtävänannon mukaisesti ryhmän keskustelualueella ja huolehtia keskustelun etenemisestä. Keskusteluun osallistuttiin vastaamalla vastaamalla keskustelunaloitukseen. Näin keskustelua oli helppo seurata viikosta toiseen.
 • Jokaisella viikolla yksi ryhmän jäsen editoi tiedoston kuntoon, johon kerättiin yhdessä ryhmän muistiinpanot viikon teemasta ja luennosta.
Mitä tulee huomioida?
 • Vaikka ryhmillä on omat kanavansa, kaikki pääsevät näkemään kaikki kanavat. (Suljetut kanavat vasta tulossa Teamsiin)
 • Massakurssilla oleellista on opiskelijoiden huolellinen ohjeistus. Opettaja ei pysty erikseen ohjeistamaan ja huolehtimaan jokaisen ryhmän etenemisestä. Yleinen -kanavaa kannattaa hyödyntää ohjeistusten koontipaikkana ja tavoittamaan kaikki ryhmät kerralla.
 • Teamsissa opettaja ei näe lokeja tai raporttia opiskelijan toiminnasta, joten massakurssilla opiskelijoiden toiminnan seuraaminen ei ole kovin helppoa. Viikkopalautteen tai välipalautteiden (Forms) avulla opettaja näkee helposti miten ryhmät etenevät ja voi ohjata tukea sitä tarvitseville.
 • Kannattaa tarkistaa ryhmän jäsenten oikeudet; kuinka paljon opiskelijat voivat itse muokata ryhmänsä kanavaa.
 • Huolellinen ohjeistus Teamsin ulkopuolella ja ennen työskentelyn aloittamista on tarpeen, mikäli opiskelijoita ei poimita ryhmän jäseneksi, vaan heidän oletetaan liittyvän ryhmän koodilla.
Lue lisää:

Vinkki päivitetty 5/2022