Tenttiminen Formsilla: Esseekysymykset ja -tehtävät

O365:n Forms on työkalu kyselyiden ja tenttien toteuttamiseen. Valittavanasi on kaksi vaihtoehtoa:

 • Lomake/Forms: Valitse tämä, jos haluat kerätä vastauksia, esim esseitä tai tehtävien vastauksia, mutta sinulla ei ole tarvetta arvioida niitä Formsin kautta. Lue alla oleva vinkki.
 • Kysely/Quiz: Valitse tämä, jos sinulla on automaattiarvioitavia kysymyksiä tai haluat arvioida ja julkaista arvioinnit ja tulokset opiskelijoille Formsin kautta. Lue vinkki täältä.
Miten toimin?
 1. Mene osoitteeseen https://portal.office.com
 2. Valitse sovellusten joukosta Forms
 3. Valitse Uusi lomake

luo uusi lomake tai kysely

 

4. Kirjoita lomakkeelle otsikko klikkaamalla Nimetön lomake -kenttää

5. Valitse Luo kysymys -valikosta kysymystyypiksi Teksti. Voit toki valita mukaan muitakin kysymystyyppejä.

6. Kirjoita kysymys ja valitse alta pitkä vastaus klikkaamalla kohta aktiiviseksi

7. Lisää niin monta kysymystä kuin tarpeen samalla tavoin. (Lisää uusi -Teksti).

Esikatselu ja ulkoasu

8. Oikeasta yläkulmasta voit esikatsella tenttiä vastaajan näkökulmasta

9. Teema -kohdasta voit valita miltä tentti näyttää (taustavärit jne.)

Julkaisu:

10. Kerää vastaukset/Collect answers -painikkeen takaa saat esille vaihtoehdot, millä tavoin saat tentin opiskelijoiden vastattavaksi.

Julkaise lomake vastattavaksi

 

 • Jos jaat lomakkeen “Vain oman organisaation henkilöt voivat vastata” -valinnalla, niin vastaajan nimi tulee tietoosi. Tämä on suositeltu tapa, jos vastaajilla on TUNI-tunnus
 • Jos valitse “Käyttäjät, joilla on linkki, voivat vastata” kuka tahansa linkin tietävä voi vastata. HUOM! Kysy tällöin tentin alussa vastaajan nimeä.
 • Voit myös määrittää vastaajiksi tietyt ihmiset

 

 

Vastausten tarkastelu:

12. Vastaukset -välilehdellä voit tarkastella vastauksia joko yksitellen, kysymyskohtaisesti tai viedä vastaukset Exceliin analysoitavaksi.

tarkastele vastauksia

Ohjeista opiskelijoita:

 • Forms-tentissä keskeneräistä vastausta ei tallenneta automaattisesti säännöllisin väliajoin. Kannattaa kirjoittaa esseevastaukset ensin esimerkiksi Wordillä ja lopuksi kopioida vastaukset Formsin vastauskenttään.
 •  Jos tentti on avoinna vain lyhyen ajan, opiskelijoiden on seurattava itse ajan kulumista. Tenttiä ei voi palauttaa enää lainkaan ajan päättymisen jälkeen, eikä tentti myöskään palaudu automaattisesti ajan loputtua.
Mitä kannattaa huomioida?
 • Jos käytät lyhyttä aikarajausta: esimerkiksi kaikki tekevät saman Forms-tentin tiettynä päivänä klo 12:00-13:00. Kannattaa laittaa 30 minuuttia ylimääräistä aikaa opiskelijoille kertomaasi tenttiaikaan, koska joku palauttaa silti helposti pari minuuttia myöhässä. Opiskelijan tenttiin käyttämän ajan näkee opiskelijan vastauksesta.
 • Opettajan pitää kysyä tentissä varmuudeksi opiskelijan: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja opiskelijanumero. Tämä helpottaa erityisesti suoritusten vientiä opintorekisteriin.
 • Essee-vastauksen maksimipituus on 4000 merkkiä (noin 500 sanaa ja noin 1 sivu tekstiä rivivälillä 1), pidempien tekstien kiertokeinona monta vastauslaatikkoa tai palauttaminen tiedostona.
 • Tiedoston palauttaminen on erillinen tehtävätyyppi, vain tiettyjä tiedostomuotoja voi palauttaa: Word, Excel, PPT, PDF, Kuva, Video, Audio.
Lue lisää:

Täällä ovat ohjeet Tietovisa-tyyppisen Forms-tentin luomiseen.

Formsilla voit myös selvittää opiskelijoidesi taitotasoa. Käy tutustumassa!

 

Vinkki päivitetty 6/2024