Saavutettavuuden muistilista uudelle opintojaksolle

Saavutettavassa korkeakoulussa korkeakoulun tilat, sähköiset järjestelmät, oppimisympäristöt, opetusmenetelmät ja asenneilmapiiri mahdollistavat henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan monenlaisten ja erilaisissa elämäntilanteissa elävien opiskelijoiden ja henkilökuntaan kuuluvien osallisuuden ja yhdenvertaisuuden. Saavutettavuudella opetuksessa tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että itse opetus ja myös sen yhteydessä tarvittavat materiaalit ovat mahdollisimman monelle eri oppijalle sopivia. Tehtävänantojen ja rakenteen selkeydestä tai videoiden tekstityksistä ei ole kenellekään oppijalle haittaa, mutta niiden huomioiminen voi olla osalle oppijoista ensiarvoisen tärkeätä – jopa opintojen etenemisen kannalta ratkaisevaa.

Tässä vinkissä keskitytään erityisesti opintojaksoihin liittyvään saavutettavuuteen. Seuraava muistilista kokoaa yhteen saavutettavuuteen liittyviä asioita, joihin kannattaa kiinnittää huomio aina uuden opintojakson alkaessa ja kun tavoitteena on tarjota mahdollisimman saavutettavia materiaaleja ja opetusta.

  • Tarkista, että Moodlen yläosasta löytyvät kaikki olennaiset tiedot: Zoom-linkki, tapaamispäivämäärät, opintojakson suorittamisen kannalta tärkeät tiedot. Verkkotapaamisiin voi hyödyntää pysyvää linkkiä. Menneet kerrat voi yliviivata aikataulusta.
  • Lisää Moodleen oikeaan sivupalkkiin yhteystietosi sekä valokuvasi. Saat lisättyä tekstilohkon muokkaustilassa vasemman reunan navigoinnin takaa.
  • Muista mainita alussa siitä, että vaihtoehtoisiin suoritustapoihin suhtaudutaan myönteisesti. Ne voi myös kirjata Peppiin/Sisuun toteutussuunnitelmaan etukäteen nähtäville.
  • Julkaise kaikki opintojakson kannalta olennaiset jutut, kuten tehtävät, aikataulut ja arviointikriteerit jo heti opintojakson alussa nähtäville.
  • Laita luentomuistiinpanot Moodleen esille jo ennen luennon alkua. Tästä voi olla iso apu niille, joille keskittyminen on vaikeaa.
  • Elävöitä materiaalejasi visuaalisilla höysteillä, mutta sen verran maltillisesti, että kokonaisuudesta ei tule sekavaa. Yleensä valmiissa esityspohjissa on mietitty jo värien ja fonttien yhteensopivuus.
  • Ylläpidä omalla tyylilläsi positiivista ja erilaisuutta hyväksyvää ilmapiiriä opintojakson aikana. Hyväksyvä asenne näkyy esimerkiksi sanavalinnoissa, stereotypioita murtavalla tavoilla kirjoitetuissa tehtävänkuvauksissa ja erilaisille mielipiteille avoimena keskustelukulttuurina.
  • Suosi monipuolisia opiskelumateriaaleja kuten podcasteja ja webinaareja perinteisten kirjalähteiden rinnalla. Kaikki eivät ole luontaisia lukijoita ja onneksi nykyään on jo tarjolla monenlaisia tapoja tutustua teoriamateriaaleihin.
  • Kerro selkeästi sekä Moodlessa teeman alussa että luentojen alkaessa millaisia asioita tullaan käsittelemään. Usein tähän riittää muutama ranskalainen viiva tärkeimmistä aiheista.
  • Suosittele opiskelijoille korkeakoulun opiskelutaitoihin liittyviä palveluita ja hyvinvoinnin tukea, kuten Sparrista ja Parvea.

Lue lisää:

Saavutettavuuden edistäminen (intra)

Videoiden saavutettavuus

 

Vinkin antoi: Miina Kivelä, digitaalisen markkinoinnin lehtori, AmO, Digimentori

Alkuperäinen julkaisu TAMK-blogi 13.4.2023