Hybridiopetus: Yhteishengen luominen yhteisillä pelisäännöillä

Kurssin suoritusta ja tehtäviä koskevien ohjeistusten lisäksi voi olla mielekästä varata aikaa ja mahdollisuus opetukseen osallistuvalle ryhmälle luoda omat pelisääntönsä. Tämä voi myös olla mahdollisuus hybridiopetuksessa etä- ja lähiosallistujien välisen kuilun kaventamiseen ja ryhmähengen luomiseen. Ryhmän omat pelisäännöt mahdollistavat sen, että osallistujat pääsevät itse vaikuttamaan kurssin ilmapiiriin ja ryhmän arvoihin sekä tavoitteisiin. Yhteisten pelisääntöjen luominen toimi myös hyvänä ryhmäytymisaktiviteettina kurssin alussa.

Mitä tarvitsen?

Varaa opetuksesta aikaa kurssin pelisääntöjen luomiseen yhdessä. Pelisääntöjä työstäessä voi käyttää yhteistä oppimistilaa, pienryhmiä ja digitaalisia välineitä, jotka mahdollistavat yhteiskirjoittamisen. Pelisäännöille kannattaa myös varata tila kurssin digitaaliselta oppimisalustalta, josta ne ovat löydettävissä koko kurssin ajan.

Miten toimin?

Ryhmän omien pelisääntöjen luomisesta kannattaa tehdä yhteinen aktiviteetti, joka mahdollistaa keskustelun ja voi näin myös voi edistää ryhmäytymistä. Tutustu esimerkiksi Osallistavaan pyramidiharjoitukseen Matleena Laakson blogissa. Pelisääntöjen yhteiseen työstämiseen voi hyödyntää digitaalisia työvälineitä, joihin opiskelijat voivat itsenäisesti tai ryhmissä kirjoittaa ideoitaan. Katso esimerkiksi vinkki Flingan käyttöön yhteisessä tiedonluonnissa.

Mitä minun tulisi huomioida?

Pelisääntöjen työstäminen kannattaa sijoittaa kurssin alkuun, kun kurssin eteneminen ja tavoitteet ovat selvät, niin että pelisäännöt voidaan ottaa käyttöön mahdollisimman nopeasti. Pelisääntöjen yhteinen työstäminen vie noin kahdenkymmen opiskelijan ryhmälläkin aikaa melkein tunnin. Vaikka harjoitus on aikaa vievä ja saattaa aiheuttaa vaivaa, voi sen tuottama hyöty olla myöhemmin huomattava, jos ryhmä esimerkiksi asettaa itselleen tavoitteita vuorovaikutuksen ja keskusteluun osallistumisen tai aikatauluissa pysymisen. Aktiviteetin alussa voikin antaa esimerkkejä siitä, minkälaisia asioita pelisäännöt voisivat koskettaa.

Lue lisää: