Hybridiopetus: Hybridiopetuksen suunnitteleminen

Hybridiopetustilanteet vaativat erilaista ajattelemista kuin kokonaan lähi- tai etämuodossa toteutettavat opetustilanteet. Huomioitavana on kaksi opetukseen eri tavalla osallistuvaa ryhmää sekä ryhmät yhteen sitova ympäristö ja teknologia. Opetustilanne kannattaakin suunnitella hyvin ennakkoon. Koko kurssin, yhden opetustilanteen tai vaikka vain yhden tehtävän tai aktiviteetin etenemisen pohjana voi käyttää pedagogista käsikirjoitusta

Mitä tarvitsen?

Pedagogisen suunnitelman, käsikirjoituksen tai storyboardin voi rakentaa itselleen mielekkäällä tavalla, vaikka kynällä ja paperilla, taulukko-ohjelmalla tai tekstinkäsittelyohjelmalla. Varaa suunnitelman tekemiseen aikaa.

Miten toimin?

Tutustu pedagogisen käsikirjoituksen luomiseen Pedagoginen käsikirjoitus opintojakson suunnittelun apuna -vinkissä tai katso Henri Annalan esittely pedagogisesta käsikirjoituksesta ja storyboardista DIGIJOUJOU-hankkeen webinaaritallenteessa.

Mitä minun tulisi huomioida?

Esimerkkejä hybridiopetukselle ominaisista haasteista, joita suunniteltaessa kannatta ottaa huomioon:

  • Milloin ja missä tilanteissa kaikkien yhteinen läsnäolo on tarpeellista ja hyödyllistä kurssin aikana?
  • Hybridiopetuksen ajankäyttö ja tauotus
  • Teknologian käyttö
  • Etä- ja lähiosallistujien huomioiminen eri tilanteissa
  • Etä- ja lähiosallistujien osallistumismahdollisuuksien erojen huomioiminen
  • Pienryhmätyöskentelyn toteutus etä-, lähi- tai sekaryhmissä
  • Hybridiopetukselle ominaisten haasteiden ja ongelmatilanteiden ennakointi
  • Varasuunnitelma, jos jokin ei toimi odotetulla tavalla

Suunnitelman tekemiseen ei ole yhtä oikeaa tapaa. Hybridiopetus mielessä tehty suunnitelma mahdollistaa uudenlaisten tilanteiden pohtimisen ja tästä syystä jo olemassa olevien etä- tai lähitoteutusten suunnitelmat kannattaa ainakin käydä kriittisesti läpi ennen kuin niitä käyttää myös hybridiopetuksen pohjana. Käsikirjoitusta ja storyboardia tai niiden osia voi hyödyntää myös opetuksen hahmottamiseen osallistujille tai niistä voi jalostaa kokonaan uuden ohjeistuksen kurssia varten.

Lue lisää: