Hybridiopetus: Hyvät ohjeet luovat turvaa ja ennakoitavuutta

Hybridiopetustilanteet voivat olla niin niiden toteuttajalle kuin osallistujille uusia ja jännittäviä, mikä saattaa vaikuttaa esimerkiksi vuorovaikutustilanteisiin. Yksi minkä tahansa kurssin tai yksittäisen opetustilanteen perusta on turvallisessa ja ennakoitavassa tilanteessa, joka rohkaisee osallistumaan. Ennakoitavuutta ja selkeyttä voi luoda selkeillä ohjeistuksilla.

Mitä tarvitsen?

Jos mahdollista, valmistele ennakkoon selkä kuvaus kurssista ilmoittautuville opiskelijoille ja valmistele yksityiskohtaiset kurssia koskevat ohjeistuksen ja suoritusohjeet valmiiksi kurssialustalle niin, että ne ovat luettavissa heti kurssin alkaessa. Ohjeita voi olla monenlaisia, kuten koko kurssin suorittamista koskevat laajemmat ohjeet, yksittäistä opetustilannetta tai tehtävää koskevat ohjeet tai ohje siitä miten tulee toimia, jos etäyhteydet eivät toimikaan.

Mitä minun tulisi huomioida?

Ohjeiden rakentamisessa:

Missä tahansa opetustilanteessa seurantaan ensisijaisesti organisaatiosi antamia ohjeistuksia ja hyvää opetuksen tapaa, mutta kannattaa pohtia, miltä osin ohjeistuksia voisi ja tulisi kurssin puitteissa erityisesti tuoda näkyväksi opiskelijoille. Tämän hahmottamiseen voi käyttää apuna esimerkiksi pedagogista käsikirjoitusta, jolla on mahdollista hahmotta opetustilanteiden erityisvaatimuksia jo ennakkoon. Tutustu myös mahdollisiin turvallisemman tilan periaatteisiin ja pohdi, tulisiko näitä tuoda esille vielä kurssia koskevissa ohjeistuksissa. Arkinen esimerkki yleisestä, mutta olennaisesta ohjeesta, joka kannattaa kerrata, on opetustilanteiden tallentaminen ja tallentamista koskevat menettelyt.

Ohjeiden julkaisemisessa ja esittelyssä:

Opiskelijoiden kanssa sekä kurssin kirjallisissa ohjeissa kannattaa kerrata niitä yleisiä sääntöjä, ohjeita, oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka kurssin kannalta ovat olennaisia. Jos kurssin ohjeet ovat ristiriidassa joidenkin yleisten ohjeiden tai vakiintuneiden toimitapojen kanssa, kannattaa selventää, mitä ohjeistusta seurataan ja miksi näin tehdään.  Hyvän tavan mukaista on tarjota ohjeistukset riittävästi etukäteen esimerkiksi kurssin verkko-oppimisalueelle, niin että niihin on mahdollista tutustua jo etukäteen ja epäselvissä tilanteissa jää myös aikaa kysymysten esittämiselle.

Lue lisää: