Tekoälyä ohjaavien kehotteiden eli promptien muotoilu

Tekoäly toimii kehotteiden eli promptien avulla. Tekoäly ei ole ajatustelukija, joten tuottaakseen toivomiasi tuloksia sinun tulee kuvata pyyntösi huolellisesti. Kehotteiden taitava suunnittelu ja rakentaminen (kehotemuotoilu/prompt engineering) onkin tekoälyn onnistuneen käytön edellytys. Tässä vinkissä kuvataan perusasiat kehotteiden luomiseksi.

Kehotteiden muotoilu

Hyvä kehote sisältää seuraavia asioita:

promptauksen elementit

Tehtävänanto:

Määrittele aluksi selkeä tehtävä tekoälylle. Mitä haluat sen tuottavan? Pyydä tekoälyä esimerkiksi vastaamaan kysymykseen, tekemään tiivistelmän, kääntämään tekstiä, laatimaan kyselyn, tunnistamaan tekstistä osia.  Jaa monimutkaiset tehtävät pienempiin osiin.

Esimerkki:

 • ”Luo tiivistelmä…”
 • ”Luo viisi kysymystä..”
 • ”Käännä seuraava teksti englanniksi…”
 • ”Kirjoita kuvitteellinen tarina…”
 • ”Luo kolme esimerkkiä käyttötapauksista…”

 

AIHE:

Aiheen tai kysymysten määrittelyllä ohjataan oikean sisällön pariin.  Jos etsit ideoita jonkin aiheen käsittelyyn voi hyvin yksinkertainen ja laajan aiheen antaminen olla perusteltua. Usein kuitenkin aiheen kuvaaminen mahdollisimman tarkasti antaa laadukkaamman vastauksen. Voit antaa teemoja tai alaotsikot, joita tekstissä käsitellään.

 • ”Mitkä ovat keskeiset teemat opintojaksolla, jossa aiheena on tekoälyn opetuskäyttö….”
 • ”Luo Powerpoint-kalvojen sisällöt esitykselle, jonka aiheena on tekoälyn opetuskäyttö. Esityksen alaotsikot ovat 1. Tekoälyn etiikka,2. Promptaus, 3. Käyttötapoja opetuksessa…”

 

KOHDERYHMÄ JA ROOLI:

Kerro kehotteessa, että kenelle vastaus halutaan suunnata. Kuka on kohderyhmä ja lukija? Tämä määrittely kehotteessa auttaa tekoälyä muodostamaan sopivan tasoista tekstiä. Saman asian voi kirjoittaa hyvin eri tavoin riippuen siitä kirjoitetaanko aiheesta vaikka lapsille tai konferenssin osallistujille.  Tekoälyä voi pyytää myös toimiaan tietyssä roolissa kirjoittaessaan tekstiä. Tämä asettaa usein myös tekstille halutun näkökulman.

Esimerkit:

 • ”…Kohderyhmänä on suomea opiskelevat vaihto-opiskelijat. Kirjoita teksti helpolla suomenkielellä”
 • ”Kirjoita aiheesta johdanto opintojaksolle, joka sopii maisterivaiheen yliopisto-opiskelijoille”
 • ”…Kirjoita mainosteksti tästä tilaisuudesta, joka on suunattu yliopiston opettajille”
 • ”Olet opintojakson opettaja. Luo taulukko arviointikriteereistä tähän tehtävään…”

 

KONTEKSTI:

Voit myös ohjata tarkemmin sisällön käsittelyä. Mitä asioita toivot, että vastaus sisältää. Ideoinnissa aihe voi olla laajempi, mutta jos haluat apua tarkkarajaiseen aiheeseen, voit ohjata aiheen käsittelyä vaikka ranskalaisilla viivoilla tai kysymyksillä. Voit kertoa myös taustatietoja tilanteesta johon vastausta etsit, ja näin ohjata vastausta oikeaan suuntaan. Tarkempaa informaatiota voit antaa myös saatuasi ensimmäisen version vastauksesta. Kehotteeseen voi sisällyttää myös rajoituksia, esim. tekstin pituuteen liittyen.  Voit myös rajata ulkopuolelle teemoja tai asioita.

Esimerkiksi:

 • ”Opintojakson teemat ovat seuraavat…. Luo johdanto, jossa mainitaan nämä teemat. ”
 • ”Ehdota mitä teemoja voisi käsitellä koulutuksessa, jonka aihe on tekoäly opetuksessa. Osallistujat ovat yliopiston opettajia. Koulutus sisältää kolme kahden tunnin tapaamiskertaa, ja välillä tulisi tehdä jokaiseen aiheeseen liittyvä tehtävä”
 • ”Älä käytä negatiivisia ilmaisuja”

 

TYYLI JA MUOTO:

Minkälaisessa muodossa haluat vastauksen? Onko kyseessä asiateksti, kertomus, johdanto, lista vai taulukko? Kohderyhmä ohjaa tekstin tyyliä, mutta voit antaa myös tarkempia määrittelyjä tyylistä. Onko kyseessä asiallinen vai hauska teksti? Useissa tekoälysovelluksissa on näkyvillä  myös painikkeet, joilla ohjaat tekstin tyyliä. (Esim. Copilotissa More creative”, More balanced,  More precise).

Tekoäly toimii myös hyvänä kielenkääntäjänä, joten voit pyytää vastauksen haluamallasi kielellä tai vaikka useamman kieliversion samasta tekstistä.

Esimerkiksi:

 • ”Kirjoita hauska ja houkutteleva kutsu tilaisuuteen, jossa tavoitteena on jakaa parhaita käytäntöjä tekoälyn opetuskäytöstä. Mainitse seuraavat asiat….”
 • ”Käännä seuraava teksti englanniksi ja ruotsiksi.
 • ”Kirjoita johdanto verkkosivulle, jossa käsitellään tekoälyä opetuskäytössä. Sivu on suunnattu yliopiston opettajille. Sivu sisältää korkeakouluyhteisön suosituksen tekoälyn käyttöön, muistilistan, ohjeet ja huomioonotettavat asiat. Kirjoita johdantoon viisi lausetta. Tyylin tulee olla asiallinen. ”
Mitä kannattaa huomioida?
 • Vaikka kehote olisi muotoiltu kuinka hyvin, voi tekoäly päätyä vastaukseen, joka ei ole riittävä tai tarkoituksiisi sopiva. Kehotetta voit aina parantaa ja ohjata seuraavan version muodostamista oikeaan suuntaa lisäkehotteilla. Ensimmäinen vastaus ei aina ole täydellinen, joten jalosta kehotettasi. Voit esittää jatkokysymyksiä tai antaa tarkentavia lisätietoja kontekstista.
 • Älä jaa tekoälylle luottamuksellista tietoa.
 • Käytä uusi aihe painiketta, jos haluat aloittaa kehotteen uudesta aiheesta. Tällöin tekoäly ei muistele aiempaa kehotettasi tai vastaustaan.
 • Epäonnistunut vastaus: Täysin avoin prompti epäonnistuu usein. ”Kerro tekoälystä” -kehotteella tekoäly ei voi tietää haluatko kuvitteellisen tarinan aiheesta, tieteellisen artikkelin vai mainostekstin. Tekoäly ei voi tietää keskusteleeko hän aiheen asiantuntijan kanssa vai oletko kenties lapsi uuden asian parissa. On hyvä muistaa, että tekoälyn käyttö on luotettavinta silloin, kun itse tunnet asian ja pystyt arvioimaan vastauksen todenperäisyyttä. Erityisesti lähdekritiikki on tarpeen. Käytä tarvittaessa hakukoneita tiedon etsintään. Tekoäly ei ole sellainen.

 

Kehotteet kuvien tuottamisessa

Kuvien tuottamisessa hyvin tarkan promptauksen lisäksi hyvin avoin tehtävänanto voi tuottaa halutun tuloksen. Tämä silloin jos vaikka etsin kuvituskuvaa johonkin aiheeseen liittyen, mutta haluat jättää ohjeet visuaaliseen toteutuksen mahdollisimman väljäksi.

Jos etsin tarkkaan rajattua kuvaa, niin tällöin mahdollisimman selkeä kuvaus on tarpeen. Kuvalle voit antaa esim seuraavanlaisia määreitä:

 • Aihe: Mitä kuvasta tulee löytyä. Kuvaa paitsi aihe, myös yksityiskohdat, kuten kuvassa esiintyvän henkilön tunnetila, ikä tai muut ominaisuudet.
 • Tekniikka tai tyyli: Millä tavalla tehdyn kuvan haluat? Määrittele tekniikka (esim. piirros, akvarelli…) ja tyyli (esim. abstrakti, realistinen…)
 • Värit ja sommittelu: Voit pyytää tietyn värisen kuvan tai kuvan vaikka musta-valkoisena. Kuvaa myös haluamasi sommittelu, kuten mitä näkyy etualalla, miten kuva on valaistu.

Samoin kuin tekstin kanssa, myös kuvan kehotetta voit muokata edelleen ja pyytää aina uusia versioita kuvasta.

Lue lisää tekoälyn käytöstä kuvien luomisessa tästä vinkistä.

 

Omaan aineistoon tai aukiolevaan sivuun viittaaminen

Voit kopioida tekstiä dokumentistäsi ja liittää sen pyyntösi perään.

 • ”Tee seuraavasta tekstistä kaavio: …”
 • ”Tee seuraavasta tekstistä powerpoint-kalvojen sisällöt:…”
 • ”Muotoile seuraava teksti uudestaan….”

Kopioinnin sijaan voit pyytää tekoälyä käsittelemään selaimessa auki olevaa sivua tai dokumenttia. Tällainen onnistuu muun muassa Copilotilla. Sinun tulee kuitenkin sallia tekoälyn tutkia auki olevan sivun sisältöä.

Lue tarkemmin asetuksista ja tekniset ohjeet tästä vinkistä.

Kehotteiden suhteen on tärkeää mainita heti alussa mitä sisältöä toivot tekoälyn käsittelevän vastausta antaessaan. Voit kysyä muutaman alustavan kysymyksen sivun sisältöön liittyen, jotta varmistut, että tekoäly käsittelee nimenomaan kyseistä sisältöä. Voit myös aloittaa kysymällä tekoälyltä, että mikä sivu on nyt auki selaimessa.

Viittaa auki olevaan sivuun esimerkiksi seuraavanlaisilla kehotteilla:

 • ”Avoinna olevasta sivusta:….”
 • ”Avoinna olevasta dokumentista:…”
 • ”Tee avoinna olevan sivun sisällöstä tiivistelmä…”

 

Lähteet:

Microsoftin ohjeet

 

Etusivun kuva: Bing powered by DALL-E 3