Etä- ja hybridityön tueksi: Apua digityökalujen valintaan

Koronan jälkeen etä- hybridityöstä on tullut luonteva vaihtoehto ”lähityön” rinnalle. Uudet, joustavat toimintatavat edellyttävät työskentelyä tukevia ja tarkoituksenmukaisia digitaalisia työskentely-ympäristöjä ja digityökaluja. Vaihtoehtoja Tampereen korkeakouluyhteisössä käytössä olevista työkaluista löydät Henkilöstön digityökalut- (intra) ja Opetuksen digityökalut -sipulimalleista.

Sipulimalleja voit hyödyntää, kun etsit työkaluja oman työsi tueksi. Toinen käyttötapa on yhteisöllisempi. Kun työtä tehdään yhteisissä digitaalisissa ympäristöissä tiimien ja työyhteisöjen kesken, päätös työkalujen valinnasta ei ole enää vain yksittäisen työntekijän mieltymyksistä ja toiveista kiinni, vaan edellyttää koko tiimin tai työyhteisön yhteistä sopimista  ja keskustelua käytettävistä työkaluista sekä toiminnan pelisäännöistä näissä ympäristöissä.

Tämän keskustelun apuna voit hyödyntää tukimateriaalia, josta löydät digityökalujen valintaa ohjaavia kysymyksiä. Tukimateriaalisivulta löydät digityökalujen valintaa ja niiden käyttämisen pelisääntöjä ohjaavat kysymykset. Kysymykset on jaoteltu kolmeen erityisesti työyhteisön yhteiseen työskentelyyn liittyvään teemaan:

  1. Tavoitettavuus ja kokouskäytännöt
  2. Materiaalit ja tiedon jakaminen
  3. Vuorovaikutus ja yhteisöllisyys

lomake

Kysymysten avulla työyhteisö tai tiimi voi keskustella ja sopia etä- ja hybridityön käytännöistä ja tavoitteista, sekä valita sopivat digityökalut tukemaan yhteisiä tavoitteita. Kysymyksien kautta voitte rakentaa huoneentaulun tai muistilistan yhteisesti sovituista asioista ja kehittämisen painopisteista. Hyödynnä materiaalia myös uusien työntekijöiden perehdytyksessä ja koulutustarpeiden kartoittamisessa.

Etä- hybridityön tueksi -tukimateriaalin löydät intrasta: https://intra.tuni.fi/fi/it-palvelut/digitaalinen-tyoskentely-ymparisto/eta-ja-hybridityon-tueksi

Sivuilla on kysymykset pdf-dokumenttina, sekä täytettävä lomake, joka tuottaa koosteen vastauksista vastaajan sähköpostiin.

 

Tutustu myös seuraaviin aineistoihin

Vinkki päivitetty 6/2024