Gemba 8 Pori

Talouden johtaminen 5 op,
1.- 2.12.2022, 19.- 20.1.2023, 16.2.2023

– Lyhyen ja pitkän aikavälin ohjaus, budjetointi ja investointien ohjaus
– Tilinpäätökset ja niiden analyysi
– Kustannuslaskenta ja johtaminen
– Yritysrahoituksen kysymykset, investoinnit sekä rahoitusmarkkinat

Ulkomaan opintojakso/Japani 5 op
Viikot 13-14, 2023

Uudistuminen ja innovaatiot 5 op,
25.- 26.5.2023, 31.8.-1.9.2023, 29.9.2023

Markkinoiden ja tuotteiden elinkaaret
– Teknologinen kehitys ja kilpailukyky
– Uudistumisen ja kehittämisen haasteet ja tarpeellisuus
– Muutoksen johtaminen

Myynnin ja asiakkuuksien
johtaminen 5 op,
5 pv 11/2023 – 2/2024

– Asiakasarvon luominen ja ratkaisumyynti
– Toimintaympäristöjen muutos ja palvelualustat
– Vastuullisuus ja eettinen johtaminen
– Asiakkuuksien ja verkostojen johtaminen