Gemba Tampere

GEMBA XIII

24.-25.9.2020 | Teema 3 – Tieto ja johtaminen (Lähijakso 1)
Yrityksen johtamista ja liiketoiminnan kehittämistä tarkastellaan tietojohtamisen näkökulmasta. Keskeisenä haasteena on tiedon jalostaminen yrityksen kilpailueduksi. Teemoina ovat erityisesti tietojärjestelmien ja uusien teknologioiden hyödyntäminen, data-analytiikka, osaamisen johtaminen, tietoturvallisuus sekä brändiajattelu.

8.10.2020 | Oman johtajuuden kehittäminen (koko ryhmä #3)

9.10.2020 | EMBA-ohjelmien yhteinen johtamisen ajankohtaispäivä

29.-30.10.2020 | Teema 3 – Tieto ja johtaminen (Lähijakso 2)

3.12.2020 | Teema 3 – Workshop (sis. yritysvierailu)

4.12.2020 | Oman johtajuuden kehittäminen (koko ryhmä #4)

14.-15.1.2021 | Teema 4 – Myynnin, markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen (Lähijakso 1)
Teeman tavoitteena on laajentaa osallistujien tietoja ja ymmärrystä siitä, kuinka yritysten ja muiden organisaatioiden toimintaa voidaan kehittää perinteisestä tuotelähtöisyydestä kohti asiakasarvoa luovaa markkinointia ja ratkaisumyyntiä. Näiden ohella luodataan myös markkinapaikkojen ja palvelualustojen merkitystä asiakaskokemuksen luomisessa. Alati muuttuvassa digiajan toimintaympäristössä nykyaikaisen myynnin, markkinoinnin, brändien ja asiakkuuksien johtamisen taidot ovat elintärkeitä. Näitä osaamisia tarvitaan uudistettaessa liiketoimintastrategioita ja -malleja, palvelu- ja tuotekonsepteja sekä markkinointi- ja myyntistrategioita käytännön toimenpiteineen.

18.-19.2.2021 | Teema 4 – Myynnin, markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen (Lähijakso 2)

16.4.2021 | Teema 4 – Workshop (sis. yritysvierailu)

21.5.2021 | Tutkimusstrategiaseminaari ja Ohjelmajohtaja-Mentoring

26.-27.8.2021 |Teema 5 – Ihmisten johtaminen osana strategista johtamista (Lähijakso 1)
Jokaisella työntekijällä on oikeus hyvään ja ihmisiä arvostavaan johtamiseen. Ihmisten hyvä johtaminen ja osaamisen kehittäminen muodostavat organisaatiolle myös pysyvän ja vaikeasti kopioitavan kilpailuedun. Näistä syistä ihmisten johtaminen on organisaatioille strateginen asia, joka toteutuu sekä ihmisiä innostavassa strategiatyössä että arkipäivän esimiestoiminnassa. Teema tarjoaa systemaattisen käsityksen johtajuusajattelun kehittymisestä sekä johtajuuden monimuotoisuudesta. Ihmisten johtamisen strategista ulottuvuutta käsitellään muun muassa muutoksen johtamisen, johtoryhmä- ja hallitustyöskentelyn, strategisen henkilöstövoimavarojen johtamisen, johtamisviestinnän sekä vastuullisuuden ja sidosryhmäjohtamisen näkökulmista.

30.9.-1.10.2021 | Teema 5 – Ihmisten johtaminen osana strategista johtamista (Lähijakso 2)

12.11.2021 | Teema 5 – Workshop (sis. yritysvierailu) ja Ulkomaan opintojakson briefing

20.-21.1.2022 | Siirretty keväältä 2020: Teema 2 – Uudistuminen ja muutos liiketoiminnassa (Lähijakso 1)
Laaja-alainen ymmärrys uusiutumisesta ja innovatiivisuudesta niin palveluissa, operaatioissa kuin yrityksen hallinnoinnissakin on muodostunut yhtä tärkeäksi tuotteiden ja tarjooman kanssa. Teeman tavoitteena on syventyä pitkäjänteisesti kannattavan toiminnan varmistamiseen tulevaisuuden ennakoinnin ja erilaisten innovaatioiden avulla. Haasteena on oivaltaa, milloin yritykseltä odotetaan uudistumista ja erilaistamista, milloin taas menestytään kehittämällä operatiivista tehokkuutta.

1.-10.2.2022 | Ulkomaan opintojakso (noin 10 pv)

17.-18.2.2022 | Siirretty keväältä 2020: Teema 2 – Uudistuminen ja muutos liiketoiminnassa (Lähijakso 2)

11.3.2022 | Siirretty keväältä 2020: Teema 2 – Workshop (sis. yritysvierailu)

22.4.2022 | Kehittämistehtäväseminaari

10.6. | Päätösjuhla

Lisäksi 20 op:n valinnaiset opinnot.

GEMBA XII:n aikataulu

13.-14.2.2020 | Kehittämistehtäväseminaari 2 (1pv/osallistuja, 2 ryhmää)

18.9.2020 | Kehittämistehtäväseminaari 3

20.11.2020 | Päätösjuhla