Public EMBA

Public EMBA 5 (2019-2021)

10 JAKSO | 1.-2.9.2021
Luovuus ja uudistuminen johtamisessa
Keskeiset sisällöt:
– Luova kehittäminen kunnissa ja kaupungeissa
– Uudistumisen dynamiikka ja innovaatioajattelu
– Johtajuus ja verkostot luovissa kaupungeissa ja kunnissa
– Valta, tietämys ja kyvykkyydet innovaatiojärjestelmien kehittämisessä

11 JAKSO | 7.10.2021
Kehittämistehtäväseminaari

12 JAKSO | 25.11.2021

Päättäjäisjuhla ja todistusten jako