Public EMBA

Public EMBA 5 (2019-2021)

4 JAKSO | 25.-26.3.2020
Systeemiajattelu ja dynaaminen päätöksenteko
Keskeiset sisällöt:
– Mitä päätöksenteko on – kokonaisuus ja sen osat
– Systeemiajattelu: sanallisesta kuvailusta dynaamiseksi malliksi
– Systeemidynamiikan käytännön caset
– Muutoskuvat ja tulevaisuuden ennakointi
– Psykologinen näkökulma päätöksentekoon

5 JAKSO | 13.-14.5.2020
Henkilöstöjohtaminen ja oman johtajuuden kehittäminen julkisessa hallinnossa I
Keskeiset sisällöt:
– Johtajan itsetuntemus – minä johtajana ja esimiehenä
– Vuorovaikutus johtamisessa
– Tiimien, yksilöiden ja erilaisuuden johtaminen

6 JAKSO | 2.-3.9.2020
Palvelujen asiakaslähtöinen tuottaminen
Keskeiset sisällöt:
– Asiakkuusstrategian luominen ja toteuttaminen
– Asiakkuuksien johtaminen
– Asiakasarvon tuottaminen palvelu(liike)toiminnassa
– Asiakasarvon tuottaminen julkisella sektorilla

EMBA-ohjelmien yhteinen päivä | 9.10.2020
Johtamisen ajankohtaispäivä
Johtamisen ajankohtaispäivä on yhteinen eri EMBA-koulutuksille, joten keskeinen osa päivän antia on laajan, monia toimialoja edustavan johtajajoukon tapaaminen. Ajankohtaispäivän aihe vaihtelee vuosittain.

7 JAKSO | 25.-26.11.2020
Henkilöstöjohtaminen ja oman johtajuuden kehittäminen julkisessa hallinnossa II
Keskeiset sisällöt:
– Johtajan itsetuntemus – minä johtajana ja esimiehenä
– Vuorovaikutus johtamisessa
– Tiimien, yksilöiden ja erilaisuuden johtaminen

8 JAKSO | 20.-21.1.2021
Taloudellisten voimavarojen hallinta julkisissa organisaatioissa
Keskeiset sisällöt:
– Talouslukujen hyödyntäminen tulevaisuuteen suuntaavassa johtamisessa
– Tuottavuus- ja tehokkuusajattelun sisältö ja vaikutukset julkishallinnon organisaatioiden päätöksenteossa
– Tuloksellisuuden arvioinnin ajattelutavat ja mallit
– Mittaristot julkisjohtajan työkaluna
– Johtamisinformaation sudenkuopat ja riskien hallinta

9 JAKSO | 21.-22.4.2021
Tietojohtaminen ja ICT:n hyödyntäminen oppivassa organisaatiossa
Keskeiset sisällöt:
– Tietoperusteisen johtamistyön lähtökohdat ja vaatimukset
– Tiedolla johtaminen oppimisen ja asiantuntijuuden kehittymisen mahdollistajana
– Tietoon perustuva oppiminen organisaatioiden sisäisillä ja ulkoisilla rajapinnoilla
– Data-analytiikan hyödyntäminen julkisorganisaatioiden johtamisessa ja innovatiivisten palveluiden kehittämisessä
– Tiedon hyödyntäminen asiakaslähtöisen arvonluonnin kehittämisessä

10 JAKSO | 1.-2.9.2021
Luovuus ja uudistuminen johtamisessa
Keskeiset sisällöt:
– Luova kehittäminen kunnissa ja kaupungeissa
– Uudistumisen dynamiikka ja innovaatioajattelu
– Johtajuus ja verkostot luovissa kaupungeissa ja kunnissa
– Valta, tietämys ja kyvykkyydet innovaatiojärjestelmien kehittämisessä

11 JAKSO | 7.10.2021
Kehittämistehtäväseminaari

12 JAKSO | 25.11.2021

Päättäjäisjuhla ja todistusten jako