”Kriitttisiä tutkielmia: Opiskelijoiden julkaisusarja” on Tampereen yliopiston Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelman hallinnoima julkaisusarja. Siinä julkaistaan SOC-tiedekunnan maisteriopiskelijoiden artikkelikursseilla tekemät artikkelikokoelmat. Sarjan ISSN-tunnus on ISSN 2670-1618.

Kuva: Aappo Jutila ja Lyydia Paakki

Julkaisusarjan julkaisut

 

Saija Isomaa (toim.) 2020: Lajileikkejä ja äärirajatapauksia: Kirjallisuustieteellisiä näkökulmia kerrontaan, teemoihin ja lajeihin. Kriittisiä tutkielmia – Opiskelijoiden julkaisusarja 1. Tampereen yliopisto.