Taustaa

Tampereen yliopiston kirjallisuustieteessä on julkaistu viime vuosina useampi opiskelijoiden artikkelikokoelma. Artikkelikokoelmia tehdään ns. artikkelipraktikumeissa eli kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelman syventävien opintojen artikkelikursseilla. Aiemmat julkaisut (Mäkelä [toim.] 2013 ja Isomaa [toim.] 2016) on julkaistu omakustanteisesti painettuina tai aiempien yksiköiden julkaisusarjoissa.

Syksystä 2019 artikkelikokoelmat julkaistaan tarkoitusta varten perustetussa Kriittisiä tutkielmia. Opiskelijoiden julkaisusarja -sarjassa. Kirjallisuustiede on kuulunut vuoden 2019 alusta alkaen Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan Hifi-yksikköön yhdessä historian ja filosofian kanssa. Julkaisusarja on yksikön ja tiedekunnan käytettävissä.

Käsitys opiskelijoista osana yliopiston tutkijayhteisöä on ollut keskeinen Tampereen yliopiston strategiassa jo useiden vuosien ajan. Opiskelijoiden oma julkaisusarja toteuttaa strategiaa käytännössä tarjoamalla maisteritason opiskelijoille mahdollisuuden kirjoittaa ohjatusti artikkeli omasta tutkimusaiheestaan ja julkaista se osana opiskelijoiden artikkelikokoelmaa. Osallistujat osallistuvat myös artikkelikokoelman toimittamiseen sekä vertaisarvioivat toistensa artikkelit.

Artikkelipraktikum on tärkeä työelämäsuuntautunut kurssi, sillä se vahvistaa muun muassa kriittisen ajattelun ja keskustelun, tieteellisen kirjoittamisen ja ryhmätyöskentelyn taitoja, joita tarvitaan kaikkialla työelämässä. Jatko-opintoihin suuntaavat opiskelijat hyötyvät artikkelipraktikumista erityisen paljon, sillä artikkelit ovat tällä hetkellä tieteellistä julkaisemista dominoiva tekstilaji.

Julkaisusarjan perustaminen palkittiin Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan Vuoden opetusteko -palkinnolla 12.12.2019. Palkinnon otti vastaan Saija Isomaa.

 

Aiemmat kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelman opiskelijajulkaisut:

 

Mäkelä, Maria (toim.) 2013. Todellisuusefekti. Tutkielmia kirjallisista maailmasuhteista. Kertomus ja tekstiteoria: Julkaisuja 1. Tampere: Tampereen yliopiston kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö.

Saija Isomaa (toim.) 2016: Tekoihmisiä ja ihmistekoja. Kerrontarakenteita, tekstienvälisiä suhteita ja henkilöhahmoja suomalaisessa fiktiossa. Tampere Studies in Language, Translation, and Literature: B4. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0161-3