Turvallisuus kuuluu kaikille! -hanke on oppilaitosten turvallisuuskulttuuria kokonaisvaltaisesti edistävä opintokokonaisuus.
Hankkeessa järjestetään monipuolisesti turvallisuusosaamisen täydennyskoulutusta oppilaitoksissa työskenteleville opettajille ja muulle henkilöstölle.
Koulutus toteutetaan Opetushallituksen opetustoimen henkilöstökoulutuksena ja se on kohderyhmälle maksutonta.