Dialogiosaamista ja vuorovaikutustaitoja dialogibingolla

Dialogibingon idea on dialogiosaamisen kehittäminen osataito kerrallaan. Sitä voi hyödyntää ryhmässä monin eri tavoin – flipattuna, työskentelymenetelmiin upotettuna tai vuorovaikutustaitojen kehittämiseen liittyvien sisältöjen syventäjänä. Tavoite on, että jokainen osallistuja havahtuu tutkailemaan omia tyypillisiä vuorovaikutuksen tapojaan ja kehittämään niitä dialogisempaan suuntaan. Bingon hyödyntäminen auttaa oppijayhteisön ryhmäytymisessä sekä ryhmän eri prosessien tukemisessa, ml. yhteisöllisen oppimisen taidoissa.

Mitä tarvitsen?

Dialogi oppimisen palveluksessa -bingon pohja. Hyviä sovelluksia dialogibingon jakamiseen sekä hyödyntämiseen/käyttämiseen ovat vaikkapa Flinga, O365 Whiteboard tai Zoomin näytönjako annotate -työkalulla mahdollistettuna.

Miten toimin?

dialogibingo

Pohja käyttöösi

Korkeakouluyhteisön Teaching & Learning Centerin (TLC) blogista löytyy Dialogi oppimisen palveluksessa -bingon pohja pdf-muodossa sekä osana blogikirjoitusta. Blogi taustoittaa bingoa dialogiosaamisen kehittämisen ja kehittymisen näkökulmasta. Bingo on saatavilla myös englanniksi

Löydät valmiin pohjan myös Flingasta: https://edu.flinga.fi/s/EEKHUBE tämä Mallipohjaan et voi tehdä merkintöjä, mutta kun  niin voit kopioida pohjan itsellesi.

Ohje:

  1. Kirjaudut sisään flingaan TUNI-tunnuksellasi osoitteessa https://edu.flinga.fi (Valitse Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu -kirjautumiskohta)
  2. Syötä pohjan osoite selainriville https://edu.flinga.fi/s/EEKHUBE
  3. Avaa vasemman reunan valikko ja valitse sieltä Luo kopio
  4. Mene takaisin Flingan etusivulle (https: //edu.flinga.fi) ja valitse Sessiot -välilehti. Siellä näet ottamasi kopion ja voit käyttää sitä.

Ajatus on siis, että Flingan bingoon merkitään sydän – toiminnolla ne osa-taidot, joissa kokee kehittämisen tarvetta olevan tai joiden kehittämiseen aikoo tällä opintojaksolla, verkkosessiossa tai opetustuokiossa panostaa.

Vaiheet

Ensimmäinen askel on tietoiseksi tuleminen siitä, mitä kaikkea dialogiosaaminen on ja minkälaisista osaamisen alueista se koostuu. Tämän voi tehdä jakamalla bingon ennakkomateriaalina osallistujille tai avaamalla kokonaisuutta verkko-opetustilanteessa.

Toinen askel on ohjata jokaista tutkimaan bingon ruutuja siitä näkökulmasta, mitkä ovat kunkin sen hetkiset osaamisen kehittämiskohteet (1-3 ruutua). Tämä voi ohjeistaa osallistujille ennakkotehtävänä tai tehdä ryhmän kanssa yhdessä opetustuokiota / oppituntia aloittaessa.

Kolmanneksi on tärkeää kuulla jokaisen ajattelua valittujen kehittämisenkohteiden taustalla. Hyvä ohjauskysymys on ”avaa muutamalla lauseella miksi valitsit juuri kyseiset dialogiosaamisen osataidot”

Neljäs askel on harjoitella valittuja taitoja käytännössä. Keskeistä on ohjeistaa osallistujaa ottamaan valitsemansa dialogin osataidon osaksi omaa työskentelyään ryhmässä, tutkailla sitä mitä oman toimintatavan kannalta merkitsee, mitä täytyy muuttaa jne.

Jos teemana on vuorovaikutustaitojen kehittäminen dialogiosaamisen suuntaan, voi ryhmän täyttämän bingon perusteella ottaa eri osataitoja tarkempaan harjoitteluun. Ohjeita ja harjoituksia DIALE-hankkeen tietosivustolla.

Lopuksi on tärkeää tehdä reflektio. Palata bingon ja kehittämistarpeiden äärelle. Hyviä ohjauskysymyksiä ovat esim. Mitä havaitsit itsestäsi / ryhmästä osataitoa soveltamalla? Mitä opit? Mikä oli haastavaa? Missä haluat kehittyä?

Lue lisää

DIALE-hankkeen tietosivustolta löytyy mm. dialogiosaamisen kehittämiseen menetelmiä kullekin osataidolle ja ehdotuksia dialogiosaamisen valmennuksen etenemiseksi.

 

Vinkin kirjoittivat Hanne Mäki-Hakola ja Sanna Ruhalahti TAMKin Pedagogiset ratkaisut -yksiköstä.