Ohjeita tekoälyn käyttöön

Tekoälyllä tarkoitetaan koneen kykyä käyttää perinteisesti ihmisen älyyn liitettyjä taitoja, kuten päättelyä, oppimista, suunnittelemista tai luomista. Tekoälyn yhteydessä puhutaan kielimalleista. Todennäköisyyksiin perustuen kielimallit osaavat ennustaa, miten jonkin lauseen tulisi jatkua ja mitä asioita käsiteltävään aiheeseen liittyy. Näin tekoäly osaa vastata kysymyksiin tai muodostaa tekstejä. Generatiivinen tekoäly pystyy luomaan tekstiä, videoita, kuvia ja koodia perustuen dataan, jolla sitä on koulutettu. Kehotteen (prompt) avulla ihminen ohjaa tekoälyä vastauksen muodostamisessa ja muotoilussa. Generatiivinen tekoäly pystyy parantamaan vastausta ja tuotosta palautteeseen ja kehoitteisiin perustuen.

Nopean tekoälykehityksen myötä tieto tekoälyn mahdollisuuksista ja tietoturvallisesta käytöstä sekä ymmärrys mahdollisten uhkien tunnistamiseksi tulee entistä tärkeämmäksi. Tekoälyn kehitys vaikuttaa tulevaisuudessa niin opetukseen, tutkimukseen, työn tekemiseen kuin opiskeluunkin. Näkökulmina tekoälyn käyttämisessä on huomioitava muun muassa tietoturva, tietosuoja, tekijänoikeudet, eettisyys.

Nopeasti kehittyvässä tilanteessa myös tukea ja ohjeita eri näkökulmista tuotetaan ja päivitetään korkeakouluyhteisön sivulle.

Täältä löydä Tampereen korkeakouluyhteisön eri näkökulmista kirjoitetut ohjeet: