Viisi vinkkiä verkko-opetukseen

Verkko-opetus on alati yleistyvä ilmiö opiskelumaailmassa. Kokonaisia kurssejakin järjestetään paljon pelkästään verkko-opetukseen pohjautuen. Etuna on esimerkiksi opiskelun riippumattomuus paikasta ja usein ajastakin. Moni opiskelija jää kuitenkin verkosta kaipaamaan reflektointia ja kurssikaverien kanssa yhdessä oppimista. Millaisia keinoja on tukea mielekästä oppimista verkko-opetuksessa? Mitkä asiat verkkoympäristössä ovat hyödyllisiä apuja opetukseen ja opiskelijan oppimiseen?

Mitä tarvitsen?

Ota hiukan aikaa pohtiaksesi seuraavia kohtia. Keskustele kollegojesi kanssa ja kysele vaikkapa digimentoreilta parhaat tipsit tämän hetkiseen laadukkaaseen verkko-opetukseen. Muistathan myös, ettei sinun tarvitse olla yli-ihminen, joka on jatkuvasti opiskelijoiden (tai kollegoiden) tavoitettavissa. Tee selkeä päivä- ja viikkokalenteri, johon merkitset pakolliset tehtävät. Pyhitä päivän lomaan tauot ja pidä viikonloput vapaina. Kun lomasi aika koittaa, nauti siitä!

Miten toimin?

Lue alla olevat kohdat.

1. Aseta kurssille välimaaleja ja -testejä

Verkkokurssin opiskelu saattaa helposti venähtää viimeisille päiville, kun opiskeluvuosi on kiireinen ja kontaktiopetusta ei ole. Jonkin verran opiskelijoiden aktiivisuuden herättelyä on siis hyvä olla kurssin aikana, jotta oppiminen tapahtuu tasaiseen tahtiin, eikä viime hetken pänttäämisellä. Tässä toimivat mm. välitentit tai tietovisat jokaisen teeman jälkeen. Mahdollisuuksia visailuun ja osaamisen tarkasteluun ovat esim. Moodlen tenttityökalu, Forms tai Quizlet. Näistä löytyy vinkkejä myös Vinkkipankista!

2. Edistymisen seurantaa myös opiskelijalle

Yllä mainitut tietovisat ovat yksi hyvä keino opiskelijoille seurata omaa kehittymistään ja kerrata tietojaan kurssin aikana. Muodoltaan ne voivat olla opitun muistista kaivelua tai tiedonhakua vaativia.

Opiskelija voi suunnitella omaa edistymistään ja suorituksiaan myös mm. Moodlen edistymistyökalujen avulla. Valittavissa on monenlaisia vaihtoehtoja. Voit esimerkiksi asettaa jotkin oppimateriaalit saataville vasta, kun edelliset tehtävät on suoritettu. Vaihtoehtona on myös se, että opiskelija merkitsee itse kurssiosioita suoritetuiksi ja seuraa täten omaa etenemistään. Myös verkko-opinnoista voi pitää oppimis- tai luentopäiväkirjaa, mikä osaltaan harjaannuttaa reflektiotaitoja.

3. Ajatustenvaihto on kehittävää

Tarjoa opiskelijoille mahdollisuuksia ilmaista itseään ja kommentoida muiden mietteitä. Moodle-kursseille kannattaakin valita yksi kysymysosio, jossa sana on vapaa. Opiskelijoita on hyvä rohkaista kysymys- tai ajatuspalstoille kirjoittamiseen, sillä varsinkin suurilla kursseilla julkaisukynnys voi tuntua korkealta. Ajatustenvaihto onnistuu myös mm. Class Notebookissa ja Teamsissa.

Ajatustenvaihtoa voi harjoittaa myös palautettavien tehtävien parissa. Entäpä jos opiskelijat jakaisivatkin jonkin palautettavan tehtävän opiskelijaryhmälle? Ja hyväksyttyyn kurssisuoritukseen kuuluisi myös se, että opiskelija kommentoisi ainakin yhden kanssaopiskelijan työtä? Näin opiskelijoiden tulisi syvennyttyä laajemmin teemoihin ja mikä parasta – uusista näkökulmista katsottuna. Dialogisuus, joka usein verkkokursseilla jää vähäisemmäksi kontaktiopetukseen nähden, kasvaa.

4. Ryhmätöitä voi tehdä myös verkossa!

Olen kuullut harmiteltavan, että verkko-opetuksessa muut opiskelijat ovat vain nimiä ruudulla. Tuo siis opiskelijat toisiaan lähemmäksi! Vaikka opiskelijan olisikin hankala osallistua normaaliin opetusrytmiin, voi ryhmätöitä toteuttaa myös tyylillä “yhdessä, mutta erikseen”. Väkisinkin tulee kommunikoitua muiden kanssa. Ja kommunikointihan, jos mikä, on tärkeä väline sekä opiskelusta syrjäytymisen ehkäisemiseen että myös työelämätaitojen kartuttamiseen.

5. Monipuoliset materiaalit käyttöön

Sillä opiskelu verkossa tapahtuu päätteen ääressä, kannattaa mukaan tuoda monipuolista, eri aisteja hyödyntävää ja tosielämää sivuavaa materiaalia. Näin opiskelu ei tunnu puuduttavalta. Esimerkiksi videoita voi käyttää opetuksen tukena. Niitä voit helposti tehdä esim. PowerPointilla ja internetistä löydät runsaasti muiden luomia videoita opiskelijoille vinkattaviksi. Videoiden lisäksi kontekstuaalisuutta tuovat tosielämän artikkelit, mediakeskustelut, reportaasit ja tutkimukset.

Myös tehtävänantojen kannattaa olla monipuolisia, jotta erityyppiset opiskelijat voivat suuremmissa määrin tuntea motivoitumisen ja onnistumisen kokemuksia. Mikäli mahdollista, erilaisia suoritusmuotoja voisi valita verkkokurssillekin, esim. valitse jokin näistä tehtävistä edetäksesi kurssilla: essee, diasarjan teko tai puheen nauhoitus.

Selailehan Vinkkipankkia, sen vinkit ovat valmiita hyppäämään juuri sinun opetukseesi mukaan! Muista myös, että kollegoilta ja digimentoreilta saat aina apua ja tukea työhösi. Iloisia verkko-opetushetkiä sinulle!

Postauksen ideoinnin pohjana Nevgi, A. & Tirri, K. (2003): Hyvää verkko-opetusta etsimässä. Oppimista edistävät ja estävät tekijät verkko-oppimisympäristössä. Opiskelijoiden kokemukset ja opettajien arviot. Kasvatusalan tutkimuksia 15. Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura.