Q&A: Yleisiä kysymyksiä videoihin liittyen

Tämä täydentyvä kysymys-vastauslista on koottu eri koulutusten, neuvontatilanteiden ja Digipedatunnin aikana nousseista kysymyksistä. Kysymykset liittyvät Tampereen korkeakouluyhteisön digiympäristöihin ja -työkaluihin. Vastausten lomasta löydät myös linkkejä ohjeisiin.

Mitä tarvitsen?

Valitse tarpeeseesi vastaava videotyökalu. Seuraavat työkalut ovat käytössä Tampereen korkeakouluyhteisössä:

 • Panopto: Panoptolla tehdään ja julkaistaan videomateriaalia (esim. oma puhe ja kalvot). Vuorovaikutus rajoittuu julkaistujen videoiden kommentointiin. Panoptolla voi myös streamata eli suoratoistaa tilaisuuden verkon kautta katselijoille (linkki reaaliaikaiseen lähetykseen, ei vuorovaikutusta). Panoptolla voi myös julkaista muulla ohjelmalla tehdyn videon tai tallenteen (esim. Zoom-tilaisuuden tallenteen)
 • Zoom: Reaaliaikainen ja vuorovaikutteinen kokous/koulutus. Paljon ominaisuuksia: vuorovaikutusmahdollisuus (ääni, video, chat), kyselyitä, whiteboard ja osallistujien alaryhmiin jakaminen. Zoom-tallenne täytyy julkaista toisessa palvelussa (Panopto tai M365 Stream).
 • Teams: Reaaliaikainen ja vuorovaikutteinen kokous /koulutus.  Jos on olemassa valmis Teams-tila osallistujille, niin tilaisuuden voi käynnistää suoraan sieltä. Muuten kokouskutsun Teams -kokoukseen voi tehdä omasta kalenterista. Tallenne tallentuu O365:n Stream-palveluun.
Miten toimin?

Yllä mainitut videopalvelut löytyvät valmiina TUNI-työkoneilta tai ne voidaan tarvittaessa asentaa sinne koneilta löytyvän Software Centerin kautta. (lataa TUNI VPN-yhteyden kautta). Osaa ohjelmista käytetään suoraan nettiselaimella ja TUNI-tunnuksella kirjautumalla.

Vuorovaikutus etäkokouksessa/etäkoulutuksessa:

Miten teen reaaliaikaisesta verkkokoulutuksesta vuorovaikutteisen?

Vuorovaikutuksen mahdollisuus riippuu osallistujien määrästä. Pienellä porukalla toki voidaan käyttää mikrofoniakin, mutta isolla osallistujamäärällä on hyvä pyytää kysymykset etukäteen tai vaikka chatissa, jota tilaisuuden vetäjä katsoo tilaisuuden aikana tietyn väliajoin. Chatin seuraamisesta ja kysymysten esittämisestä voi myös vastata joku toinen tilaisuuden aikana. Chat löytyy sekä Teamsissä että Zoomissa.

Video lisää läsnäolon tuntua. Isoissa tilaisuuksissa se kannattaa se lähtökohtaisesti pitää pois päältä, sillä se kuormittaa yhteyksiä paljon. Kuitenkin esimerkiksi puhuja voi avata videon omalla vuorollaan tai videota voidaan pitää päällä vain esim. alun esittäytymisessä.

Kannattaa myös miettiä, voiko livetilaisuutta pohjustaa ennakkotyöskentelyllä tai jatkaa tilaisuuden jälkeen esim. Moodlessa, jolloin kysymyksiä ja vuorovaikutusta on siirretty sinne. Vain epäselvät ja vaikeasti vastattavammat kysymykset käsitellään tällöin livenä.

Zoomissa on myös olemassa Poll (kysely) -toiminto, jolla voi rytmittää tilaisuutta ja lisätä vuorovaikutteisuutta isoissakin osallistujamäärissä. Kyselyt tehdään etukäteen ja käynnistetään tilaisuuden aikana. Teamsista löydät kyselyt ja sanapilven.

Haluan jakaa ison ryhmän alaryhmiin. Millä työkalulla se onnistuu?

Zoomin Breakout rooms -toiminnolla voit jakaa ryhmän alaryhmiin, jolloin keskustelu ja työskentely isoissakin ryhmissä onnistuu. Katso ohje täältä.

Ryhmän voi jakaa pienempiin ryhmiin etukäteen tai tilanteessa joko satunnaisella valinnalla tai poimimalla kaikki yksitellen. Voit myös ajastaa, että kuinka kauan erillisissä huoneissa ollaan. Huoneen Host (huoneen luoja. Oikeuden voi antaa myös muille) voi liikkua huoneesta toiseen. Co-host -oikeuden omaavat toiset vetäjät eivät voi itse liikkua huoneesta toiseen, vaan heidät on myös lisättävä alahuoneisiin.

Myös Teams-kokoushuoneesta löydät alaryhmiin jaon. Lue ohje siitä täältä.

Mitä työkaluja on Zoomissa vuorovaikutuksen tueksi?

Zoomissa on seuraavat työkalut:

 • Näytön ja materiaalin jako
 • Tiedostojen jako
 • Chat
 • Whiteboard luonnostelutaulu
 • Äänestykset (Polls)
 • Ryhmätyöhuoneet (Breakouts)
 • Videotallennus

Miten voidaan yhteiskirjoittaa dokumentteja, kun ei Zoomissa tai Teamsissa ole yhteistä muistiota?

Zoomissa on Whiteboard -toiminto, joka tuo esiin yhteisesti kirjoitettavan valkotaulun. Kyseessä on kuitenkin enemmänkin luonnosteluun ja yhteiseen ideointiin sopiva työkalu, ei varsinainen muistio. Kannattaa siis käyttää erillistä, kaikille jaettua dokumenttia.

Jos ryhmälle on luotu Teams-alue, niin sinne saa helposti yhteiskirjoitettaviksi Word-dokumentin, OneNoten jne. Jos ei ole Teams-aluetta, niin yksittäisiä tiedostojakin voi jakaa kokouksen osallistujille ja kirjoitella sinne kokouksen aikana yhtä aikaa. Joku voi tilaisuudessa jakaa ruutuaan, jossa tuota dokumenttia kirjoitetaan.

Tallennus ja julkaisu:

Miten lataan Panoptossa julkaistun videon Moodleen?

TUNI Moodlessa luodaan Panopto-lohko, jota kautta saat sisällön tuottajan -oikeuden, Moodle-aluetta vastaavan kansion Panoptoon ja Moodle-alueellesi suoraan yhteyden tuohon kansioon ja sinne ladattuihin videoihin. Katso ohjevideo tästä.

Jos Moodle-kurssilla on organisaation ulkopuolisia opettajia, he saavat myös Moodle-alueen kautta oikeuden julkaista sisältöä Panoptoon. Katso ohjevideo täältä.

Mikä ohjelma sopii Zoomissa tai Teamsissa tehdyn tallenteen editointiin ja alkujen ja loppujen poistamiseen?

Jos julkaiset videon Panoptossa, niin siellä on myös editointimahdollisuus. Eli alut ja loput saat helposti siellä pois. Myös väliin saa lisättyä vaikka toisen videopätkän tai kuvan.

Minne Zoom-tallenne tallentuu? Voiko oletustallennuspaikkaa muuttaa?

Iso video kannattaa tallentaa muualle kuin omalle koneelle (esim. OneDrive) ja sitten julkaista muualle (Panopto, Stream)

Zoomissa tallennuspaikan voi tarkistaa ja vaihtaa seuraavasti:

 1. Klikkaa koneellesi asennetun Zoomin oikeasta yläreunasta kuvaasi/nimeäsi. Valitse avautuvasta valikosta Settings ja sieltä Recordings
 2. Siellä kerrotaan, että mihin tallenne tallentuu. Voit sieltä vaihtaa paikaksi vaikka OneDrive-kansiosi.

Mikä on hyvä pituus opetusvideolle/tallenteelle? Mitä pitäisi huomioida tallennetta tehdessä (pedagogisesti ja teknisesti)?

Tämä riippuu paljon aiheesta. Luennon tai etäkoulutuksen tallenteen tekeminen on toki parempi, kuin että ei pääsisi luennolle ollenkaan, joten sinällään useamman tunnin luentotallennekin voi olla paikallaan. Suositeltavaa on kuitenkin tehdä erikseen tallenteita ja lyhyempiä opetusvideoita. Usein myös pelkkä ääniraita selventää esim. Powerpoint-esitystä.

Täällä ohje Powerpoint-videon tekoon ja täällä Panopto-tallenteen tekoon.

Miten teen opiskelijoiden video/äänitiedostojen palautuskansion?

Panoptoon on mahdollista tehdä kansio, jonne opiskelijoilla on oikeus julkaista videoita ja äänitiedostoja, joko vain opettajan tai toisten opiskelijoiden nähtäväksi. Panoptossa on yhteys Moodleen, joten saat halutessasi suoran linkin videoihin Moodle-alueellesi. Katso ohje täältä.

Toinen vaihtoehto on O365-palvelun Stream. Tämä on hyvä vaihtoehto silloin, jos sinulla on jo valmiiksi TUNI Groups (Teams, Sharepoint)-ryhmä opiskelijoille tai ryhmä on sen verran pieni, että ryhmä luominen heille onnistuu. Stream-vinkki löytyy täältä.

Miten teen Moodleen tehtävän, jonne opiskelijat palauttavat videon muiden katsottavaksi ja kommentoitavaksi

Tämä onnistuu Panoptolla. Kun Panopto-yhteys on luotu Moodle-alueelle ja opiskelijoiden palautuskansio otettu käyttöön, niin videon voi liittää keskustelualueen viestiin.

Katso seuraavat ohjevideot sekä opiskelijan ja opettajan näkökulmasta:

Muut kysymykset:

Voiko organisaation ulkopuolisen opettajan korottaa tilaisuuden vetäjäksi Zoomissa (host)?

Organisaation ulkopuolisen käyttäjän voi korottaa Hostiksi, tilaisuuden vetäjäksi. Ulkopuolista ei voi laittaa host-rooliin kokousta luotaessa (kokouskutsussa), mutta kyllä silloin kun hän tulee kokoushuoneeseen. Hänen nimensä kohdalta näet painikkeen, jolla voit korottaa hänet.

Miten onnistuu Zoomin ja Panopton lataaminen koneelle etänä?

Lue tämä sivu etätyön ohjeista.

Panopto ja Zoom –ohjelmat voit ladata koneelle Software centeristä, joka löytyy koneeltasi, kun kirjoitat koneen hakukenttää software center. VPN yhteys pitää olla päällä  ja voi olla että sinun pyydetään käynnistämään koneesi uudelleen.

Mitä ohjelmaa kannattaa käyttää, jos kouluttajalla ei ole TUNI-tunnusta, mutta kaikilla muilla on?

Jos kyse on reaaliaikaisesta tapaamisesta, niin sekä Zoomiin että Teamsiin pääsee myös ulkopuoliset. Oleellista on, että jokaisella ulkopuolisella kouluttajalla olisi organisaation sisällä yhteystyötaho eli vastuuopettaja/-suunnittelija, joka voi luoda kokoushuoneen/kokouskutsun hänen puolestaan.

Zoomissa joku henkilökuntaan kuuluva luo huoneen ja ulkopuolisen kouluttajan voi sitten zoomissa korottaa hostiksi, kun hän saapuu paikalle. On kuitenkin huomioitava, että Zoomissa voi jokaisella olla vain yksi kokous kerrallaan meneillään, joten yksi ihminen ei voi luoda kaikkien huoneita, jos niiden pitäisi olla päällekkäin käynnissä. Teamsissa tätä rajoitusta ei ole ja Teamsissa kaikki ovat enemmän tasavertaisia, joten ulkopuolinen voi kuitenkin vetää koulutuksen, mutta esim. mahdollinen tallenne tallentuu kuitenkin kokouksen perustajalle.

Voiko puhelimen kautta käyttää Zoomia ? 

Voi käyttää. Sekä Zoomia että Teamsia. Ohjelman voi ladata oman puhelimen sovelluskaupasta.

Viekö videoyhteys kaistaa, eli kannattaako videoyhteys pitää auki Zoom-kokouksessa? 

Videoyhteys kyllä kuormittaa, joten jos videokuva ei ole ehdottoman välttämätön ja kyseessä on iso osallistujamäärä, niin suositteltavaa on käyttää pelkkää ääniyhteyttä tai ääntä ja chattia. Yhteys riippuu paljon osallistujien omista verkkoyhteyksistä. Voi vaikka aluksi käyttää videota päällä kun esittäytyy, mutta sulkea sen sitten.

Kuinka monta käyttäjää mahtuu yhtä aikaa Zoomiin? Entä Teamsiin?

Max 300 henkeä Zoomissa, 250 Teamsissä. Zoomin Stream-toiminto (suoratoisto, ei vuorovaikutusta) sopii vielä tätä isommille ryhmille.

Olen jo aiemmin luonut Zoom-tunnuksen (ei TUNI) miten saan tunnukseni nyt osaksi Tampereen yliopiston tiliä? Kirjauduin väärin Zoomiin, miten saan Zoomin käyttöön TUNI-tunnuksellani?

Toimi seuraavasti:

 • Avaa www-selaimella Zoom-palvelumme osoite https://tuni.zoom.us ja klikkkaa Sign in
 • Kun Zoom pyytää sinua vahvistamaan sähköpostiosoitteesi, kuittaa tämä Confirm-napilla
 • Saat sähköpostiviestin, avaa siinä oleva www-linkki
 • Valitse avautuvalta sivulta vaihtoehto Switch account (tms), jotta saat kytkettyä Zoom-käyttäjäprofiilisi TUNI-Zoomiin ja saat käyttöoikeuden luoda aikarajoittamattomia Zoom-videotapaamisia.
Mitä kannattaa huomioida?

Jos sinulla on ongelma jonkin työhösi tai opiskeluusi liittyvän seikan kanssa – tai jos et keksi, mitä sovellusta voisit käyttää asiaan x tai jos valitsemasi sovellus vaikuttaa liian monimutkaiselta käyttää, voit aina kysyä IT Helpdeskistä (it-helpdesk@tuni.fi / helpdesk.tuni.fi). Ota rohkeasti yhteyttä!

Lue lisää:

Kaikki vaihtoehdot eri tarkoituksiin on listattu ohjeineen tänne.

Intrasta löydät tarkemmat ohjeet eri videopalveluihin syöttämällä haku-kenttään kyseisen ohjelman nimen.

Vinkki päivitetty 5/2022