Esittely

CoreLab on innovaatioalusta, joka edistää rakennetun ympäristön innovaatiotoimintaa tuomalla yhteen perinteiset yritykset, startupit ja yliopistot opiskelijat.

MIKÄ? CoreLab on rakennetun ympäristön yhteiskehittämisalusta, jossa syntyy uusia yhteistyöverkostoja, uusia innovaatioita ja uutta liiketoimintaa. CoreLab yhdistää alan yritykset, startupit, tutkimuksen ja opiskelijat.

MISSIO: CoreLabin tavoitteena on uudistaa kiinteistö- ja rakennusalan innovaatiotoimintaa ja luoda edellytyksiä uusien innovaatioiden ja startuppien sekä uuden liiketoiminnan syntymiselle. Tuemme poikkitieteellistä yhteistyötä koko Tampereen korkeakouluyhteisön laajuudessa.

TOIMINTAPERIAATTEET: CoreLabin toimintaperiaatteita ovat avoin innovaatiotoiminta, yhteistyöverkostot, poikkitoimialaisuus, kevyt osallistumistapa ja kokeilukulttuuri. Haluamme edistää uudenlaisen avoimemman, kevyemmän ja ketterämmän innovaatiokulttuurin syntymistä kiinteistö- ja rakennusalalle.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

  • CoreLab toteuttaa yliopiston kolmatta päätehtävää ottamalla aktiivisesti osaa julkiseen keskusteluun ja tuomalla tutkitun tiedon suurelle yleisölle ymmärrettävässä muodossa.

Monitieteellinen yhteistyö

  • CoreLab pyrkii toiminnassaan luomaan yhteyksiä eri tieteenalojen välille ja kehittämään poikkitieteellistä yhteistyötä laajasti korkeakoulumaailmassa.

Yhteiskehittäminen

  • CoreLabin toiminnan ytimessä ovat laajat yhteistyöverkostot ja projektit. Tuomme yhteen tutkijat, organisaatiot, yritykset ja opiskelijat kehittämään rakennettua ympäristöä.

Kansainvälisyys

  • CoreLab hankkii aktiivisesti kumppaneita ympäri maailmaa. Kokemukset ja kontaktit ympäri maailmaa tukevat sekä yliopiston tutkimustyötä että suomalaisyritysten kilpailukykyä.

CoreLabin YuoTube-kanavalta löydät webinaareja ja paljon muuta!

Kiinteistökehittämisen osaamiskeskus

CoreLab tekee paljon yhteistyötä Kiinteistökehittämisen osaamiskeskuksen eli KCRED:n kanssa. KCRED:n sivuilta löytyy tietoa esimerkiksi kiinteistökehittämisen opetuksesta, projekteista ja tapahtumista.