Projektit

Tällä sivulla on lyhyesti tietoa projekteista, joissa CoreLab on mukana. Yleensä hankkeiden tapahtumien järjestäminen ja viestintä hoidetaan CoreLabin kautta.

ARVO - Alueellinen asuntokehittäminen

Kiinteistökehittämisen osaamiskeskus

Kuvassa Vuoreksen Kuusikko-kohde, johon liittyi myös Tampereen yliopiston Pukki-tutkimushanke.

Arvo-hanke on käynnissä 17.5.2022–30.8.2024.

Arvo-hankkeessa tuotetaan uutta tietoa arvonluonnin keinoista asumisen liiketoiminnassa skaalattaessa asuntokehittämistä yksittäisestä kohteesta kohti laajempia alueellisia kokonaisuuksia. Keskeistä hankkeessa ovat asumisen uudet innovaatiot ja niiden implementointi, alan monimutkaisen ekosysteemin muutos sekä hankekoon merkitys asuntokehittämisessä.

Tutkimuksessa tarkastellaan kansainvälisiä asumisen uusia innovaatioita ja yritysten liiketoimintamalleja asumiseen liittyvässä arvonluonnissa.

Hankketta rahoittaa laaja konsortio alan eri tekijöitä.

Kaupunkikehityshankkeiden toteutusmallit - CityCen

Kiinteistökehittämisen osaamiskeskus

Kuva: Jonne Renvall Tampereen yliopisto

CityCen on marraskuussa 2023 alkanut tutkimushanke, joka kestää noin kaksi vuotta.

Hankkeessa kehitetään toteutusmalleja isoihin kaupunkikehityskohteisiin julkisen ja yksityisen sektorin välisellä yhteistyöllä. Toisin sanoen tutkimuksen keskiössä ovat hybridikiinteistökehityshankkeet.

Tulevaisuuden senioriasuminen TULE

Kiinteistökehittämisen osaamiskeskus

Tulevaisuuden senioriasuminen TULE käynnistyi 13.3.2023 ja jatkuu 2025 vuoteen.

TULE selvittää ikääntyneiden asumisen olemassaolevia muotoja, palveluita ja tulevaisuuden suuntaa keskittyen erityisesti välimuotoiseen asumiseen. Laajassa yhteistyössä eri toimijoiden, kuten kuntien, rakennuttajien ja palveluntuottajien kanssa kehitetään malleja toimivaan tulevaisuuden senioriasumiseen vastauksena väestönmuutoksen haasteisiin.

Hankketta rahoittaa laaja konsortio alan eri tekijöitä.

Kiinteistökehittämisen tulevaisuusfoorumi FutuRED

Kiinteistökehittämisen osaamiskeskus

© Jonne Renvall Tampereen yliopisto

Kiinteistökehittämisen tulevaisuusfoorumi käynnistyi maaliskuussa 2023 ja jatkuu 2026 vuoteen.

Tarkoituksena on suunnata tulevaisuuden toimintaa, opetusta ja hankkeiden aloitusta tutustumalla nykytilanteeseen ja tarkkailemalla muutostrendejä. Yhteiskehittämisen avulla varmistetaan monipuoliset näkökulmat aiheeseen ja kunnioitetaan organisaatioita tulevaisuuden toimijoina.

Hankketta rahoittaa laaja konsortio alan eri tekijöitä.

Lue lisää FutuRED kotisivuilta!

Laajennetun todellisuuden Häme

Tampereen yliopisto ja Hämeen ammattikorkeakoulu

 

Tampereen yliopiston EVA-laboratoriossa on XR-teknologian lisäksi Reality Capture, drone ja laserkeilaus teknologiaa.

Laajennetun todellisuuden Häme on yhteistyöhanke Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa 1.5.2023–30.4.2024.

Tarkoituksena on tutkia XR-teknologioita ja niiden parhaita sovellusmahdollisuuksia organisaatioille. Hankkeessa järjestetään yritysvierailuja sekä haastattelukyselyitä, joten jos aihe kiinnostaa, ota yhteyttä!

Lue lisää uutisista CoreLabin ja Hämeen Liiton sivuilla!

Hankkeen kotisivut

E3 Excellence in Pandemic Response and Enterprise Solutions

Keltaisiin turvaliiveihin pukeutuneita henkilöitä aerosolikammion testaustilassa.

E3 on Tamlinkin ja Spinversen koordinoima jättihanke, jossa on mukana seitsemän tutkimusorganisaatiota, 22 kumppania ja rahoitusta on 12 miljoonaa. Hanke on käynnissä 2 ja puoli vuotta marraskuulta 2021 vuoteen 2024.

Päätavoitteena on kehittää ratkaisuja, jotka mahdollistavat yhteiskunnan eri toimintojen jatkumisen keskeytyksessä ja ihmisten liikkumisen ja turvallisen elämisen epidemioista ja pandemioista huolimatta.

Päättyneet projektit

DigiCore

Kiinteistökehittämisen osaamiskeskus

DigiCore on digitalisaatiota edistävä hanke, joka on käynnissä 1.12.2021–31.8.2023.

DigiCore on Pirkanmaan liiton tukema EAKR-hanke, jonka tavoitteena on tukea pirkanmaalaisia kiinteistö- ja rakennusalan yrityksiä digitalisaatiossa ja uuden liiketoiminnan synnyttämisessä.

Yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa hanke toteuttaa pilotointeja, joissa XR- ja drone-teknologioille kehitetään parhaita sovelluskohteita. Lisäksi DigiCore tarjoaa yrityksille hienon mahdollisuuden aloittaa tki-yhteistoiminta Tampereen yliopiston kanssa.

Pukki

Kiinteistökehittämisen osaamiskeskus

Valmis Vuoreksen puukerrostalo.

Pukki-hanke ajoittui 2020–2022.

Tampereen yliopiston Pukki-hanke eli puurakentaminen kestävän kiinteistökehittämisen keinona tutki, millaisia arvonluonnin ilmiöitä liittyi vastuulliseen kiinteistökehittämiseen, puukerrostalorakentamiseen ja kiertotalouteen.

Hanke selvitti myös arvoverkostojen ja ohjausmekanismien toimintaa sekä sitä, miten puukerrostalojen arvonluonnin mallit erosivat perinteisestä rakentamisesta. Pukki-hanke on osa Tampereen yliopiston puurakentamisen tutkijakoulua.

Hankkeen tutkimuskohteena oli Tampereen Vuorekseen rakennettava kuuden puukerrostalon kokonaisuus Kuusikko.

Hankkeessa olivat mukana Tampereen yliopisto, Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus (ARA), , A-Kruunu, Arkta Rakennus Oy, TA-Asumisoikeus Oy, Saint-Gobain Finland Oy, Tampereen kaupunki, VVR Wood Oy ja Ympäristöministeriö.

PlanCity

Kiinteistökehittämisen osaamiskeskus

PlanCity

PlanCity hanke oli käynnissä kolme vuotta 2020–2023.

Siinä kehitettiin uutta maankäytön suunnittelujärjestelmää, joka perustui arvon yhteisluontiin ja verkostojohtamiseen. Aihe oli ajankohtainen, kun maankäyttö- ja rakennuslakia Suomessa uudistettiin.

Hankkeessa olivat mukana Tampereen yliopisto, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, Asuntosäätiö, Hartela-Yhtiöt Oy, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS, Lujatalo, Senaatti-kiinteistöt, Tampereen opiskelija-asuntosäätiö TOAS ja Tampereen vuokratalosäätiö.

Licence to Breathe

Yhteistyöprojekti, Tampereen yliopisto

Suomalainen Licence to Breathe -hanke (L2B) on ollut monialainen tutkija – yritysyhteistyö klusteri, joka on pyrkinyt kiihdyttämään tiedon ja kokemusten hyödyntämistä yritysten liiketoimintaan. Monialainen yhteistyö on vastuullinen toimintatapa, jota pandemian haasteisiin vastaaminen edellyttää.

Lue lisää hankkeesta!