FabLab mukana sähkö- ja tietotekniikan ensimmäisen vuoden opinnoissa

Valokuva kurssilla tehdyistä ledivilkuttimista.

Syksyllä FabLabissa työskenteli sähkö- ja tietotekniikan opintonsa juuri aloittaneita opiskelijoita. Johdanto tekniikan opintoihin -opintojaksoon osallistui tänä syksynä ennätykselliset 259 opiskelijaa.

Opiskelijat rakensivat oman ledivilkuttimen ja ohjelmoivat sen vilkkumaan haluamallaan tavalla. Tämän lisäksi vilkuttimen ympärille suunniteltiin ryhmätyönä tuote ja sille liikeidea. Projekti yhdistää useita ITC-tiedekunnan aloja sekä yrittäjyys- ja innovaatioasioita. FabLabissa ryhmät voivat protoilla suunnittelemansa koteloinnin omaan liikeideaansa pohjautuen. Yleisemmin opiskelijat valmistavat kotelon 3D-tulostamalla tai laserleikkaamalla.

Projektityö huipentuu ”Hienoin ledivilkutin! -kilpailuun”, jonka äänestys on parhaillaan käynnissä. Korkeakouluyhteisön jäsenet voivat antaa äänensä parhaimmalle ledivilkuttimelle  1.12. mennessä! Tänä vuonna FabLab palkitsee lahjakortilla kekseliäimmän ja mielenkiintoisimman ledivilkuttimen.

Opintojakson vastuuopetta yliopistonlehtori Erja Sipilä.FabLab on tehnyt opintojakson kanssa yhteistyötä vuodesta 2017 lähtien. Eräs opintojakson vastuuopettajista on yliopistonlehtori Erja Sipilä, jolla on päävastuu rakentelutyöstä. Sipilä on saanut opiskelijoilta positiivista palautetta eritoten siitä, että harjoitustyössä pääsee itse rakentelemaan.

-Yhteistyö FabLabin kanssa sujuu mutkattomasti! Mietin yhteistyötä aloittaessani mahdollista itseä työllistävää vaikutusta, mutta tämä kuvitelma on osoittautunut aiheettomaksi. FabLabin henkilökunta on huippua, he avustavat opiskelijoita digitaalisten laitteiden haltuunotossa, Sipilä kertoo.

-Myös tiedoston tekeminen ilman ohjelmiston opetusta on sujunut hienosti. Opiskelijoilla on hyvät valmiudet malllinnus- ja piirtämisohjelmien haltuunottoon, jatkaa Sipilä.

-Ei ku menoks – jos vielä mietit FabLab-yhteistyön aloittamista! Summaa Sipilä.

FabLab-työskentelyn sisällyttäminen harjoitustyöhön on ryhmille vapaaehtoista, mutta suurin osa ryhmistä on käyttänyt tätä mahdollisuutta. FabLab omalta osaltaan kannustaa työskentelyyn tarjoamalla pienen materiaalibudjetin harjoitustyölle. Lisäksi FabLab esitteli toimintaansa luennoilla, järjesti laiteinfoja ryhmille sekä varasi opintojaksolle laiteaikoja.

FabLab on mukana jo useassa yliopiston opintojaksossa. Jos mietit mahdollisuutta hyödyntää FabLabiä omassa opintojaksossasi, ota yhteyttä hanne.lehtola@tuni.fi, mietitään mahdollisuutta yhdessä.

FabLab on digitaalisen valmistuksen oppimis- ja innovaatioympäristö. FabLab kuuluu Tampereen yliopiston koulutuksen ja oppimisen tukipalveluihin. Digitaalisen valmistuksen ympäristö on hyödynnettävissä opiskelussa ja opetuksessa sekä tutkimus- ja harrastustoiminnassa.