Esittely

Tampereen ammattikorkeakoulu on uusien teknologioiden ja innovaatioiden käyttöönottoa edistävä ammattikorkeakoulu. TAMK FieldLab on kokeilu- ja oppimisympäristö, joka mahdollistaa Industry 4.0:n mukaiset kokeilut. TAMK tarjoaa oppimisympäristönsä ja infrastruktuurinsa yritys- ja yrittäjäkehitysyhteistyölle innovaatioiden ja niiden kaupallistamisen edistämiseksi.

Kuinka vastata Industry 4.0:n mukanaan tuomaan muutostarpeeseen?

Industry 4.0 -ilmaisua käytetään yleisesti kuvaamaan tieto- ja viestintätekniikan laajaa integrointia teolliseen valmistukseen. Industry 4.0 -vaatimukset täyttävän, uuden teknologian käyttämiseen suunnitellun kokeiluympäristön hyödyntäminen avaa uusia arvonluontimahdollisuuksia sekä lisää toimintaan osallistuvien yritysten kilpailukykyä.

Kilpailukyvyn kehittyminen saavutetaan yritysten ja työvoiman jatkuvalla, uudistuvalla osaamisella. Tarjoamme Industry 4.0 -tarpeisiin suunnattua, myös elinikäistä oppimista tukevaa osaamista niin sisältöjen kuin pedagogisten ratkaisujen osalta.

TAMK FieldLab innovaatiotoiminnan edistäjänä Industry 4.0 -toimintaympäristössä

TAMK FieldLab edistää digitaalisten osaamisten (Digital Competences 4.0) laajentamista. FieldLab-toiminnalla vastataan digitaalisen rakennemuutoksen tuomiin osaamishaasteisiin sekä uusien teknologioiden mahdollisuuksiin ja niiden parempaan hyödyntämiseen.

TAMK FieldLabissa on monipuoliset teollisen toimintaympäristön mukaiset koneet, jotka ovat sekä opiskelijoiden, henkilökunnan ja yritysten käytössä. Kaikissa laiteinvestoinneissa on kiinnitetty erityishuomiota tiedonsaantiratkaisuihin ja laitteiden kommunikointikyvykkyyteen.

TAMK FieldLab-toiminta tukee TAMKin visiota ja profilointistrategiaa. Sen tavoitteena on vahvistaa yritysyhteistyöverkostoa kohti kansainvälisyyttä. FieldLabissa toteutetaan tutkimusta ja innovaatiotoimintaa vahvistavia kokeiluja ja pilotteja priorisoidusti vastaamaan työmarkkinoiden tarpeita.

Kiinnostuitko? Tule mukaan innovoimaan ja kehittämään!

TAMK FieldLab takaa yhteistyöverkoston toimijoille avoimen pääsyn oppimisalustoihin, välineisiin ja koneympäristöihin. Valitut innovaatiotoimintaa tukevat menetelmät ja toimintamallit mahdollistavat elinikäisen oppimisen ja rohkaisevat toteuttamaan innovaatioita ja kokeiluja, jotka johtavat innovaatioihin ja uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Yritysten innovaatioiden ja kokeilujen tukemiseksi tarjolla ​​resursseja,  asiantuntemusta, laitteita, koneita ja opiskelijoita. TAMK FieldLab tarjoaa siis myös helpon ja luotettavan rekrytointikanavan.

Lisäksi TAMK FieldLab-ympäristön tavoitteena on parantaa opiskelijoiden oppimisympäristöjä sekä lisätä tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Opiskelijat saavat osaamisen kehittämisen ohella yhden kohtaamispaikan lisää  yhteydenpitoon yrityksiin, mahdollisuuksia harjoitteluun tai työpaikkoihin.

Lisäksi TAMK FieldLabin hyödyntämisen volyymi yritysten innovaatiotoiminnassa täydentää innovaatiotoiminnan tilannekuvaa. Pirkanmaalla innovoidaan vireästi!