Digitaalinen tieto valmistuksessa

Valmistustiedon tehokas hyödyntäminen liiketoiminnassa tulee olemaan kaksoissiirtymän keskeinen paradigma. Erityisesti kestävä kehitys edellyttää reaaliaikaista tietoa sekä tuotantoa minimaalisella panoksella ja hiilijalanjäljellä. Fieldlabissa on mahdollista demonstroida esimerkiksi valmistuskapasiteetin vaihtelua sekä malliperustaisen tuotemäärittelyn (MBD, model-based definition) periaatteita tuotteen elinkaaressa. Todellinen mittaustietovirta mahdollistaa osatietojen tilastojen integroinnin erilaisiin kokoonpanoskenaarioihin.

Esimerkkejä projekteista