Merkittävä rakennerahastohankkeiden rahoittaja: ”Hienoa työtä teette Suomen tulevaisuuden eteen”

Mies pitelee kädessään droonia ja kertoo sen ominaisuuksista ryhmälle miehiä.
Yliopettaja Markus Aho (kuvassa keskellä) ja teollisuusteknologian lehtori Timo Rainio kertoivat Keski-Suomen ELY-keskuksen vieraille drooneista.

Tampereen ammattikorkeakoulu käy aktiivista vuoropuhelua tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan rahoittajien kanssa. On ilo näyttää, mihin rahoja on investoitu.

Lähes 50 Keski-Suomen ELY-keskuksen työntekijää vieraili FieldLabissa ja Sote Virtual Labissa. Mukana olivat ESR- ja EAKR-rahoittajat ja vastaavat maksajat koko Länsi-Suomen alueelta.

− On hienoa nähdä, miten rahoitus näkyy konkreettisesti laitteina ja investointeina, totesi Keski-Suomen ELY-keskuksen viestintäasiantuntija Saara Sonninen.

Mielenkiintoa herättivät FieldLabin robotit, droonit ja 3D-tulostus sekä Sote Virtual Labin immersiivinen, 360-asteinen sylinteri ja aistiseinä. Molemmat living labit toimivat opetuksen ja TKI-toiminnan aitoina kehittämisympäristöinä. Ne ovat osa pirkanmaalaista ja kansallistakin osaamiskeskittymää. Eräs osallistujista kiteyttikin, että TAMKissa tehdään hienoa työtä Suomen tulevaisuuden eteen.

Keski-Suomen ELY-keskus on tärkeä hankerahoittaja

Keski-Suomen ELY-keskus huolehtii elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittämisestä. Se on erikoistunut Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ohjelmien, tutummin rakennerahasto-ohjelmien, toteuttamiseen Länsi-Suomessa.

− ELY-keskus näkee jatkossa entistä tärkeämpänä eri rahastoissa tehtävän kehitystyön tiiviit liitynnät toisiinsa. Esimerkiksi EAKR:n TKI-hankkeessa syntyneen uuden teknologian tarvitsemaa uutta osaamista voidaan jalkauttaa yrityksiin ESR-rahoituksella. Lopputulemana yritys pystyy käynnistämään oman kehityshankkeen, joka synnyttää uutta liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja, toteaa rahoitusyksikön päällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY-keskuksesta.

TAMKissa on ohjelmakaudella 2014−2020 yhteensä 55 Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoittamaa hanketta.

− Se on noin 40 prosenttia 145:stä hankkeestamme. Ohjelmakauden hankkeiden toteutusaika jatkuu elokuun 2023 loppuun asti, kertoo ulkoisen rahoituksen erityisasiantuntija Perttu Heino.

Yrityskehittäminen ja oppiminen ovat FieldLabin keskiössä

Kaupin kampuksen kehitys- ja oppimisympäristössä, FieldLabissa, toteutetaan useita hankkeita yritysten kanssa. Labissa perehdytään liikkuviin laitteisiin maalla, merellä ja ilmassa. Monet projekteista liittyvät sähköiseen kuljetuskalustoon, 3D-tulostukseen ja drooniosaamiseen.

Mies esittele naisjoukolle suurten kappaleiden 3D-tulostinta.
Teollisuusteknologian projektipäällikkö Tero Haapakoski kertoi suurten kappaleiden 3D-tulostuksen tarjoamista mahdollisuuksista.

Labissa kehitetään myös ihmisen ja robotin vuorovaikutusta sekä tekoälyn valjastamista yritysten liiketoimintaan. Näistä aiheista on tehty kansainvälisiäkin hankkeita. Yliopettaja ja teollisuusteknologian TKI-päällikkö Markus Aho on syystäkin ylpeä FieldLabista.

− Yhdistämme opiskelijatyötä vahvasti innovaatioihin. Innostamme yrityksiä mukaan kokeilemaan ja kehittämään, ja autamme niitä tekemään uutta bisnestä. Teemme demoja ja pilotteja, sillä yrityksille on usein tärkeää päästä testaamaan ennen investointeja. Havaitsimme, että yrityksiltä puuttuu muun muassa 3D-suunnitteluosaamista, joten toimme sitä tarjolle ESR-hankkeena. Tästä onkin tullut monentyyppistä hanketta aina EU-hakuihin asti.

Hankerahoitus mahdollistaa monet kehittämishankkeet ja investoinnit

Hankerahoituksella FieldLabiin on saatu monipuolinen laitteisto ja tehty investointeja. Fyysistä kehittämisympäristöä on voitu laajentaa myös digitaaliseksi. Vastaavasti FieldLab tuottaa uutta osaamista teollisuuteen ja vahvistaa alan pk-yritysten kasvua ja kehittymistä.

Aho kiittää mahdollisuudesta tehdä hankkeita.

− Tuotamme tuloksia suoraan kohderyhmille. Hankerahoituksella meillä kehittyvät TKIO-ympäristöt, verkostot, henkilöstön osaaminen ja opintosisällöt. Hankkeet ovat myös merkittävä opiskelijaprojektien, harjoitteluiden ja opinnäytetöiden aihe, Aho summaa.

Hyvinvointi- ja sotealan living lab edistää toiminnan ja opetuksen integraatiota

Kaupin kampukselta löytyy myös sote-yksikköön kuuluva Sote Virtual Lab, joka on profiloitunut hyvinvointi- ja sotealaan, etäkuntoutukseen, kotiympäristöön sekä sähköisiin ja liikkuviin sotepalveluihin.

− Tämä on toteutettu talon omalla rahalla, mutta hankkeisiin saamme muun muassa rakennerahastojen rahoitusta. Avasimme koronan keskellä, ja kiinnostus ajankohtaisiin etä- ja digiratkaisuihin on vain kasvanut, kertoo kehittämispäällikkö Tarja Heinonen.

Ihmisiä immersiivisessä, 360 asteen sylinterissä.
Sote Virtual Labin immersiivisessä 360-asteen sylinterissä käyttäjä voidaan ympäröidä 360-videomateriaalilla tai -sovelluksilla. Tarja Heinosen (oik.) mukaan järjestelmä mahdollistaa jaetun 360-kokemuksen jopa kymmenelle hengelle, mikä tarjoaa hyvän lisän perinteisemmille yhden hengen virtuaalilaseille.

Toiminnassa näkyy TAMKin monialaisuus. Yhteistyötä tehdään sosiaali- ja terveysalan lisäksi tekniikan, median ja liiketalouden kanssa. Sote Virtual Lab on mukana keskeisissä verkostoissa, kuten Tampere Health -ekosysteemin testiympäristönä ja Business Finlandin testbed-verkostossa.

− Labin toimijat tekevät yhteistyötä myös Kaupin yliopistollisen sotekeskuksen kanssa. Sotealan TKI-toiminnan ja uuden osaamisen vahvistaminen on erityisen tärkeää nyt, kun siirrytään uusille hyvinvointialueille, toteaa sote-yksikön osaamispäällikkö Kirsi Mansikkamäki.

”Living lab on meille ominaista toimintaa”

Heinonen korostaa, että monialainen ja käytännönläheinen living lab -toiminta ja loppukäyttäjien mukaan ottaminen on TAMKille ominaista TKI-toimintaa.

− Tuomme yhteen yritykset, palveluntuottajat, kehittäjät, opiskelijat, opettajat ja Tampereen korkeakouluyhteisön. Ideoimme, testaamme ja kehitämme yhdessä. Labista löytyy uudenlaisia teknisiä ratkaisuja, joiden avulla uusinnamme eri alojen osaamista.

Vaaleatukkainen nainen pitää esitystä kuulijajoukolle.
Innovaatioalusta Sote Virtual Lab muuntuu moneen tarkoitukseen.

Lab mahdollistaa monenlaiset hankkeet. EAKR-rahoitteisessa Hippa Remote -hankkeessa on kehitetty etäpalveluita ikäihmisten asumisen tueksi. Akke-rahoitteisessa Growth from Health and Wellbeing -hankkeessa tuetaan terveys- ja hyvinvointialan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä kehitetään testauspalveluita ja -ympäristöjä yritysten tuotekehityksen avuksi.

ESR-rahoitteisessa GerDigiGame-hankkeessa lisätään ikääntyneiden ihmisten hoitotyötä tekevien digiosaamista. Muissa käynnissä olevissa hankkeissa kehitetään muun muassa liikkuvia sotepalveluita ja virtuaalikuntoutusta.

Yritysten kanssa tehtyjä testaus- ja tuotekehityspalveluita on myös tuotteistettu.

− Voimme testata vakioidussa lab-ympäristössä tai aidoissa elämisen ympäristöissä. On tärkeää, että avaamme ovia esimerkiksi hoivayksiköihin, jotta yritykset voivat testata tuotteitaan ja palveluitaan loppukäyttäjien kanssa. Sote Virtual Labissa kehitämme huomispäivän hyvinvointia ja terveyttä jo tänään.

 

Alueellisen ja kansallisen painopisteen lisäksi Tampereen ammattikorkeakoulun katse on vahvasti kansainvälistymisessä. TAMK on European Network of Living Labs (ENoLL) -verkoston jäsen. FieldLabin ja Sote Virtual Labin lisäksi Kaupin kampuksella sijaitsee TAMK Catering Studio, joka toimii palveluliiketoiminnan ja restonomiopiskelijoiden living labina.

Alkuperäinen uutinen on julkaistu Tampereen korkeakouluyhteisön verkkosivuilla 1.12.2022.

Lisätiedot:

Markus Aho
Yliopettaja, koneensuunnittelu ja mekaniikka
Teollisuusteknologia
Tampereen ammattikorkeakoulu
markus.aho@tuni.fi, 040 8012 627

Tarja Heinonen
Kehittämispäällikkö
Ulkoinen rahoitus
Tampereen ammattikorkeakoulu
tarja.heinonen@tuni.fi, 040 5685 354

Kirsi Mansikkamäki
Osaamispäällikkö
Sosiaali- ja terveysala
Tampereen ammattikorkeakoulu
kirsi.mansikkamaki@tuni.fi, 050 597 0184

 

Teksti ja kuvat: Hanna Ylli