Esittely

Tervetuloa! Tällä sivulla kerromme lisää hankkeesta.

Tausta

Ulkomailla opettajan tutkinnon suorittanut tarvitsee Suomessa työn kelpoisuutta varten OPH:n rinnastamispäätöksen, jossa määrätään yleensä täydentäviä opintoja. Täydentäviä opintoja varten maahanmuuttaja joutuu hakemaan ammatilliseen opettajakorkeakouluun yhteisen haun kautta. Usein hakijan hakupisteet jäävät kuitenkin alhaisiksi mm. työkokemuksen puutteen takia.  Koulutusaika on myös pitkä niille, joiden tarvitsee suorittaa lisäksi vain 15 opintopistettä.

Rinnastamispäätösten määrä todennäköisesti kasvaa eri perusteisen maahanmuuton lisääntyessä. Koska monikulttuuristen opiskelijoiden määrä kasvaa eri oppilaitosasteilla, myös eri kulttuureista tulevia opettajia tarvitaan entistä enemmän. Valmistumisen jälkeen ulkomaalaistaustaiset opettajat uhkaavat jäädä ilman työtä.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeessa kehitetään mm. suomen kielen opetusta ja työhön johtavaa uraohjausta, joita voidaan ottaa käyttöön jatkossa AmO-opetuksessa. Hanke varmistaa, että opettajat työllistyvät paremmin koulutustaan vastaaviin töihin Suomessa.

Vaikuttavuus

Hankkeessa tehdyt kurssit ja materiaalit jäävät pysyvästi AOKKien käyttöön. Verkostokummimalli, joka tukee maahanmuuttajataustaisten opintoja ja työllistymistä, jää AOKKien käyttöön. Mallia levitetään muuhun maahanmuuttajakoulutukseen sekä AMKeissa että verkostojen kautta laajemmin.

Hankkeen tuloksia levitetään hankkeen verkkosivuilla, toteuttajien ja yhteistyökumppanien verkkosivuilla, verkostokohtaamisissa, 2-3 hankkeen aikana pidettävässä webinaarissa sekä 2-3 artikkelissa. Lisäksi tuloksista tiedotetaan esim. SIMHE-verkostossa.

Rahoittajat

Hankkeen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

 

OSU (opettajaksi Suomeen) – hankkeen kaksi polkua