Opettajaksi Suomeen!

Tuemme maahanmuuttajataustaisten henkilöiden pätevöitymistä ammatillisiksi opettajiksi sekä edistämme heidän urakehitystään.