Uraohjauksen verkkokurssi (B-polku)

Opettajaksi Suomeen OSU -hanke järjestää täydennyskoulutuksena verkkokurssin, joka pyrkii tukemaan Suomessa opettajan kelpoisuuden omaavia maahanmuuttajataustaisia henkilöitä opettajan tehtäviin työllistymisessä. Verkkokurssi on tarkoitettu maahanmuuttajataustaiselle opettajalle, joka on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot (60 op). Opiskelijalla tulee olla myös riittävän hyvä suomen kielen taito ja valmiudet työskennellä verkko-oppimisympäristössä sekä yleiset tieto‐ ja viestintätekniset perustaidot ja ‐tiedot.

Koulutuksen sisällöt

Valmentava ote opettajan työssä 3 op
Sisältö: Pedagogisen osaamisen syventäminen, valmentava ote opettajuudessa
ja sen soveltaminen opettajan työssä.

Opettajan digipedagoginen osaaminen 3 op

Sisältö: Tutustuminen digipedagogiikan perusteisiin. Uusien menetelmien ja
alustojen hyödyntäminen omassa opetustyössä.

Osaamisperusteisuus ja osaamisen osoittaminen 2 op

Sisältö: Osaamisperusteisuuden periaatteiden soveltaminen case-esimerkkien avulla

Opettajan työnhaku Suomessa 2 op
Sisältö: Ansioluettelon ja hakemuksen työstäminen

Opettajan työnhaun suomen kieli 3 op

Sisältö: Omasta osaamisesta ja työstä keskusteleminen ja kirjoittaminen,
opettajan ammatillisten tekstien lukeminen