OSU-hanke: Polku B: Uraohjauksen verkkokurssi

Opettajaksi Suomeen OSU -hanke järjestää täydennyskoulutuksena verkkokurssin, joka pyrkii tukemaan Suomessa opettajan kelpoisuuden omaavia maahanmuuttajataustaisia henkilöitä opettajan tehtäviin työllistymisessä. Verkkokurssi on tarkoitettu maahanmuuttajataustaiselle opettajalle, joka on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot (60 op). Opiskelijalla tulee olla myös riittävän hyvä suomen kielen taito (suomen kielen lähtötaso A2.2) ja valmiudet työskennellä verkko-oppimisympäristössä sekä yleiset tieto‐ ja viestintätekniset perustaidot ja ‐tiedot.

Koulutuksen sisällöt

Valmentava ote opettajan työssä 3 op
Sisältö: Pedagogisen osaamisen syventäminen, valmentava ote opettajuudessa
ja sen soveltaminen opettajan työssä.

Opettajan digipedagoginen osaaminen 3 op

Sisältö: Tutustuminen digipedagogiikan perusteisiin. Uusien menetelmien ja
alustojen hyödyntäminen omassa opetustyössä.

Osaamisperusteisuus ja osaamisen osoittaminen 2 op

Sisältö: Osaamisperusteisuuden periaatteiden soveltaminen case-esimerkkien avulla

Opettajan työnhaku Suomessa 2 op
Sisältö: Ansioluettelon ja hakemuksen työstäminen

Ammatillinen suomen kieli 3 op

Sisältö: Omasta osaamisesta ja työstä keskusteleminen ja kirjoittaminen,
opettajan ammatillisten tekstien lukeminen

Osallistuja ilmoittautuu valitsemansa ammatillisen opettajakorkeakoulun täydennyskoulutuksen opiskelijaksi. Hän valitsee, mitä yllä mainituista osioista hän haluaa opiskella. Opinnot suoritettuaan osallistuja saa todistuksen opinnoista.

Verkko-opintojen aloitus toteutettiin kaikkien viiden opettajakorkeakoulun yhteisellä webinaarilla 8.9.2022.

Ilmoitamme tällä sivustolla mahdollisesti  seuraavasta toteutettavasta verkkokurssista.