OSU-hankkeen koulutukset alkaneet

OSU-hankkeen toteuttajat, viisi ammatillista opettajakorkeakoulua (AOKK), ovat kukin käynnistäneet A-polun koulutukset marras-joulukuun 2021 aikana.

AOKKien neuvonpidossa olemme saaneet jakaa uusien opiskelijoiden iloa mahdollisuudesta päästä opettajaopintoihin. Uudet opiskelijamme ovat monella tavalla osaavia alojensa ammattilaisia. Opinnot ovat nyt käynnistyneet ja odotamme, että niissä päästään hyvin eteenpäin. Monet luultavasti saavat opintonsa valmiiksi kevätkauden 2022 aikana.

OSU-hankkeen A-polku on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille henkilöille, joilla on jo Opetushallituksen rinnastamispäätös. AOKKien yhteisessä A-polun yleissuunnittelussa hahmoteltiin koulutuksen yhteisiä painopisteitä, ja käytännön toteutuksessa puolestaan korostuvat paikalliset olosuhteet ja yksittäisen opiskelijan henkilökohtainen tausta ja urasuunnittelu.

A-polulle pääsemisen pohjana on Opetushallituksen (OPH) rinnastamispäätös, jonka tuella koulutuksen opinnot suunnitellaan.